Free

Swansea Science Festival 'After Dark'

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Uplands

Uplands Tavern

Uplands

SA2 0PG

United Kingdom

View Map

Event description
Swansea Science Fringe Festival 'After Dark'

About this Event

Welcome to the Swansea Science Festival ‘After Dark’ Event - Join us for a night out with a difference. For the first time this year the Fringe festival takes over the Uplands and with its varied mix of exhibitions and performances certain to engage and entertain even first time scientists. With three warm up venues hosting researchers from Swansea University and some very special guests including our 'Famelabbers' it’s sure get you in the mood for a spectacular evening of fun and frolics!

Don’t miss the finale showcase at the Uplands Tavern where you can grab your favourite tipple and enjoy live performances from the musical mathematician Kyle Evans who’s joining us hot off the heels of the Edinburgh Fringe Festival, comedian, writer & broadcaster Robin Ince providing the laughs and Lizzie Daly delving into the world of X-rated science, all bases are covered. Warning - this performance is sure to have you gasping, giggling and possibly squirming in your seat!

From straight up Science including a beer based volcano to a mindfulness eating session and a science based poetry slam there really is something for everyone!

Warm Up

Noah's Yard - 5.30PM -8.00PM (full lineup announced soon)

The Bookshop - 5.30 -8.00pm (full lineup announced soon)

Uplands Tavern- 5.30 -8.00pm (full lineup announced soon)

Finale

Uplands Tavern!

8.00pm - until late - Live show with Robin Ince, Kyle Evans, Lizzie Daly and much more!!!

*Please note that booking is not essential however a ticket can be used to redeem 10% off your first drink at the Uplands Tavern.

________________________________

Croeso i ddigwyddiad ‘Gyda’r Hwyr’ Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe. Ymunwch â ni ar gyfer noson allan gyda gwahaniaeth! Am y tro cyntaf eleni mae'r Ŵyl Ymylol yn disgyn ar ardal yr ‘Uplands’ a gyda'i chymysgedd amrywiol o arddangosfeydd a pherfformiadau a fydd yn sicr o ennyn diddordeb a difyrru gwyddonwyr tro cyntaf hyd yn oed. Gyda lleoliadau yn croesawu ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe ynghyd â gwesteion arbennig gan gynnwys yr rheiny a gymerodd rhan yng nghystadleuaeth ‘Famelab’, mae’n sicr i fod yn noson ysblennydd o hwyl a rhialtwch.

Peidiwch â cholli’r arddangosiad terfynol yn Nhafarn Uplands, lle gallwch fwynhau’ch hoff ddiod a perfformiadau byw gan y mathemategydd cerddorol Kyle Evans sy’n ymuno â ni yn boeth oddi ar sodlau Gŵyl Ymylol Caeredin, y comedïwr, yr awdur a’r darlledwr Robin Ince a fydd yn darparu’r chwerthin a Lizzie Daly wrth iddi ymchwilio i fyd gwyddoniaeth gradd-X, ymdrinnir â phob sylfaen. Rhybudd – bydd y perfformiad yn siŵr o achosi i chi ebychu, chwerthin ac efallai gwingo yn eich sedd.

O wyddoniaeth pur yn cynnwys llosgfynydd cwrw i sesiwn feddwlgarwch am fwyd a slam barddoniaeth wyddonol mae yna rywbeth i bawb!

Digwyddiad cynhesu

Noah's Yard - 5.30pm -8.00pm (rhaglen lawn i'w chyhoeddi'n fuan)

The Bookshop - 5.30pm -8.00pm (rhaglen lawn i'w chyhoeddi'n fuan)

Uplands Tavern - 5.30pm - 8.00pm (rhaglen lawn i'w chyhoeddi'n fuan)

Diweddglo !

Uplands Tavern

8.00pm - until late - Sioe byw gyda Robin Ince, Kyle Evans, Lizzie Daly a llawer mwy!!!

*Noder nad yw archebu yn hanfodol fodd bynnag, gellir defnyddio tocyn i gael gostyngiad o 10% oddi ar eich diod cyntaf yn Uplands Tavern.

Share with friends

Date and Time

Location

Uplands

Uplands Tavern

Uplands

SA2 0PG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved