Free

Swansea University Postgraduate Open Day: Bay Campus: 14 March 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Swansea University

Fabian Way

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This event is for subjects based within the:

College of Engineering
School of Management
School of Sports and Exercise Science

If you are interested in studying a postgraduate course offered by the Colleges of Arts and Humanities, Human and Health Sciences, Science, Hillary Rodham Clinton School of Law or the Medical School please book a place at the Postgraduate Open Day: Singleton Park Campus on Wednesday 7 March.

Please complete a separate registration form for everyone who is attending the Open Day and considering postgraduate study at Swansea University. You do not need to register for friends and family who will be accompanying you.

Swansea University's Postgraduate Open Day offers you the opportunity to:

  • Find out what postgraduate study can do for you and your career
  • Take a guided tour of our fantastic seafront campus and postgraduate facilities
  • Find out more about postgraduate funding (including postgraduate loans) and our University scholarships
  • Meet course representatives, collect course information and speak to admissions tutors about research options
  • Speak to staff and get expert advice about applications, accommodation, finance, careers, and support for international students.

The event runs from 12:30 - 16:30, but you can register at any time before 15:00 and attend the parts of the day that are most relevant to you.

If you have any queries please contact the Postgraduate Recruitment Office via sro@swansea.ac.uk


_________________________________________________________________

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer y rhai sydd wedi eu lleoli yng Ngholegau’r:

Peirianneg
Yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff
Ysgol Reolaeth

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio cwrs ôl-raddedig a gynigir gan y Coleg Celfyddydau a’r Dyniaethau, Gwyddoniaeth Ddynol ac Iechyd,, Gwyddoniaeth, Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, neu’r Ysgol Feddygaeth, archebwch le ar Ddiwrnod Agored: Campws y Singleton ar ddydd Mercher 7 Mawrth.

Mae angen i bawb sy’n dod i un o Ddiwrnodau Agored Prifysgol Abertawe, ac sy’n ystyried astudiaethau ôl-raddedig, lenwi ffurflen gofrestru ar wahân. Nid oes angen i ffrindiau a pherthnasau sy’n dod gyda chi gofrestru.

Mae Diwrnod Agored Ôl-raddedig Prifysgol Abertawe yn cynnig cyfle i chi:

  • Weld sut gall astudiaeth ôl-raddedig eich helpu chi a’ch gyrfa
  • Cael taith wedi’i thywys o gwmpas ein campws ar lan y môr a’n cyfleusterau ôl-raddedig gwych
  • Dysgu mwy am gyllid i fyfyrwyr ôl-raddedig (gan gynnwys benthyciadau ôl-raddedig) ac ysgoloriaethau’r brifysgol
  • Cwrdd â chynrychiolwyr o’r cwrs, cael rhagor o wybodaeth am y cwrs a thrafod dewisiadau ymchwil gyda’n tiwtoriaid mynediad
  • Siaradwch â staff a chael cyngor arbenigol am geisiadau, llety, cyllid, gyrfaoedd, a chymorth i fyfyrwyr rhyngwladol.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 12:30 a 16:30, ond gallwch gofrestru ar unrhyw adeg cyn 15:00 a dod i’r rhannau o’r diwrnod sydd fwyaf perthnasol i chi.

Os oes gennych unrhyw ymholiad cysylltwch â’r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr Ôl-raddedig drwy e-bostio sro@swansea.ac.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Swansea University

Fabian Way

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved