Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Swansea University Postgraduate Open Day: Bay Campus

Swansea University - Prifysgol Abertawe

Wednesday, 15 November 2017 from 12:30 to 16:30 (GMT)

Swansea University Postgraduate Open Day: Bay Campus

Registration Information

Type End Quantity
Open Day Attendee 15 Nov 2017 Free  

Share Swansea University Postgraduate Open Day: Bay Campus

Event Details

This event is for subjects based within the:

College of Engineering
School of Management
School of Sports and Exercise Science

If you are interested in studying a postgraduate course offered by the Colleges of Arts and Humanities, Human and Health Sciences, Law & Criminology, Science, or the Medical School please book a place at the Postgraduate Open Day: Singleton Park Campus on Wednesday 8 November. 

Please complete a separate registration form for everyone who is attending the Open Day and considering postgraduate study at Swansea University. You do not need to register for friends and family who will be accompanying you. 

Swansea University's Postgraduate Open Day offers you the opportunity to: 

  • Find out what postgraduate study can do for you and your career
  • Take a guided tour of our fantastic seafront campus and postgraduate facilities
  • Find out more about postgraduate funding (including postgraduate loans) and our University scholarships
  • Meet course representatives, collect course information and speak to admissions tutors about research options
  • Speak to staff and get expert advice about applications, accommodation, finance, careers, and support for international students.

The event runs from 12:30 - 16:30, but you can register at any time before 15:00 and attend the parts of the day that are most relevant to you. 

If you have any queries please contact the Postgraduate Recruitment Office via sro@swansea.ac.uk


_________________________________________________________________

 Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer y rhai sydd wedi eu lleoli yng Ngholegau’r:

Peirianneg
Yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff 
Ysgol Reolaeth

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio cwrs ôl-raddedig a gynigir gan y Coleg Celfyddydau a’r Dyniaethau, Gwyddoniaeth Ddynol ac Iechyd, Y Gyfraith a Throseddeg, Gwyddoniaeth neu’r Ysgol Feddygaeth, archebwch le ar Ddiwrnod Agored: Campws y Singleton ar ddydd Mercher 8 Tachwedd.

Mae angen i bawb sy’n dod i un o Ddiwrnodau Agored Prifysgol Abertawe, ac sy’n ystyried astudiaethau ôl-raddedig, lenwi ffurflen gofrestru ar wahân. Nid oes angen i ffrindiau a pherthnasau sy’n dod gyda chi gofrestru.

Mae Diwrnod Agored Ôl-raddedig Prifysgol Abertawe yn cynnig cyfle i chi:

  • Weld sut gall astudiaeth ôl-raddedig eich helpu chi a’ch gyrfa
  • Cael taith wedi’i thywys o gwmpas ein campws ar lan y môr a’n cyfleusterau ôl-raddedig gwych
  • Dysgu mwy am gyllid i fyfyrwyr ôl-raddedig (gan gynnwys benthyciadau ôl-raddedig) ac ysgoloriaethau’r brifysgol
  • Cwrdd â chynrychiolwyr o’r cwrs, cael rhagor o wybodaeth am y cwrs a thrafod dewisiadau ymchwil gyda’n tiwtoriaid mynediad
  • Siaradwch â staff a chael cyngor arbenigol am geisiadau, llety, cyllid, gyrfaoedd, a chymorth i fyfyrwyr rhyngwladol.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 12:30 a 16:30, ond gallwch gofrestru ar unrhyw adeg cyn 15:00 a dod i’r rhannau o’r diwrnod sydd fwyaf perthnasol i chi.

Os oes gennych unrhyw ymholiad cysylltwch â’r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr Ôl-raddedig drwy e-bostio sro@swansea.ac.uk

Do you have questions about Swansea University Postgraduate Open Day: Bay Campus? Contact Swansea University - Prifysgol Abertawe

Save This Event

Event Saved

When & Where


Swansea University
Fabian Way
SA1 8EN
United Kingdom

Wednesday, 15 November 2017 from 12:30 to 16:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

Swansea University - Prifysgol Abertawe

Swansea University is a research-led university that has been making a difference since 1920. The University community thrives on exploration and discovery, and offers the right balance of excellent teaching and research, matched by an enviable quality of life.

Overlooking Swansea Bay on the edge of the breathtaking Gower Peninsula, the University's location is captivating. Swansea's multicultural campus community provides a global perspective and opportunities to gain skills that last a lifetime.

---

 

Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol sydd wedi'i harwain gan ymchwil ac mae wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae cymuned y brifysgol yn ffynnu ar archwilio a darganfod, ac yn cynnig y cydbwysedd cywir rhwng ymchwil ac addysgu rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd rhagorol.

Mae lleoliad y Brifysgol yn hudolus, a hithau wedi'i lleoli ar dir parc sy'n edrych dros Fae Abertawe ar ymylon penrhyn syfrdanol Gwyr. Mae campws cymunedol amlddiwylliannol Abertawe yn cynnig persbectif byd-eang a chyfle i ennill sgiliau sy'n para oes.

  Contact the Organiser
Swansea University Postgraduate Open Day: Bay Campus
Other Other

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.