Swansea University Postgraduate Open Day: Singleton Park Campus
Free
Swansea University Postgraduate Open Day: Singleton Park Campus

Swansea University Postgraduate Open Day: Singleton Park Campus

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Swansea University

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This event is for subjects based within the:

College of Arts & Humanities

College of Human & Health Sciences

College of Law & Criminology

College of Science

Medical School

There are separate events for those interested in Graduate Entry Medicine and this course will not be represented at the Postgraduate Open Day. Visit our Graduate Entry Medicine page for more information.

If you are interested in studying a postgraduate course offered by the College of Engineering or School of Management, please book a place at the Postgraduate Open Day: Bay Campus on Wednesday 8 March.

Please complete a separate registration form for everyone who is attending the Open Day and considering postgraduate study at Swansea University. You do not need to register for friends and family who will be accompanying you.

Swansea University's Postgraduate Open Day offers you the opportunity to:

  • Find out what postgraduate study can do for you and your career
  • Take a guided tour of our fantastic seafront campus and postgraduate facilities
  • Find out more about postgraduate funding and our University scholarships
  • Meet course representatives, collect course information and speak to admissions tutors about research options
  • Speak to staff and get expert advice about applications, accommodation, finance, careers, and support for international students.

The event runs from 13:00 - 17:00, but you can register at any time before 15:30 and attend the parts of the day that are most relevant to you.

If you have any queries please contact the Postgraduate Recruitment Office via sro@swansea.ac.uk

___________________________________________________________________________________

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer y rhai sydd wedi eu lleoli yng Ngholegau’r:

Celfyddydau a’r Dyniaethau
Gwyddoniaeth Ddynol ac Iechyd
Y Gyfraith a Throseddeg
Gwyddoniaeth
Meddygaeth

Mae yna ddigwyddiad ar wahân i fyfyrwyr sydd â diddordeb yn y cwrs Meddygaeth Mynediad i Raddedigion ac felly ni fydd cynrychiolaeth o’r cwrs hwn yn y Diwrnod Agored Ôl-raddedig. Ewch i’n tudalen we Meddygaeth Mynediad i Raddedigion am ragor o wybodaeth.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio cwrs ôl-raddedig a gynigir gan y Coleg Peirianneg neu’r Ysgol Reolaeth, archebwch le ar Ddiwrnod Agored: Campws y Bae ar ddydd Mercher 8 Mawrth.

Mae angen i bawb sy’n dod i un o Ddiwrnodau Agored Prifysgol Abertawe, ac sy’n ystyried astudiaethau ôl-raddedig, lenwi ffurflen gofrestru ar wahân. Nid oes angen i ffrindiau a pherthnasau sy’n dod gyda chi gofrestru.

Mae Diwrnod Agored Ôl-raddedig Prifysgol Abertawe yn cynnig cyfle i chi:

  • Weld sut gall astudiaeth ôl-raddedig eich helpu chi a’ch gyrfa
  • Cael taith wedi’i thywys o gwmpas ein campws ar lan y môr a’n cyfleusterau ôl-raddedig gwych
  • Dysgu mwy am gyllid i fyfyrwyr ôl-raddedig ac ysgoloriaethau’r brifysgol
  • Cwrdd â chynrychiolwyr o’r cwrs, cael rhagor o wybodaeth am y cwrs a thrafod dewisiadau ymchwil gyda’n tiwtoriaid mynediad
  • Siaradwch â staff a chael cyngor arbenigol am geisiadau, llety, cyllid, gyrfaoedd, a chymorth i fyfyrwyr rhyngwladol.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 13:00 a 17:00, ond gallwch gofrestru ar unrhyw adeg cyn 15:30 a dod i’r rhannau o’r diwrnod sydd fwyaf perthnasol i chi.

Os oes gennych unrhyw ymholiad cysylltwch â’r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr Ôl-raddedig drwy e-bostio sro@swansea.ac.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Swansea University

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved