Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Swansea University Postgraduate Open Day: Singleton Park Campus

Swansea University - Prifysgol Abertawe

Wednesday, 8 November 2017 from 12:30 to 16:30 (GMT)

Swansea University Postgraduate Open Day: Singleton...

Registration Information

Type End Quantity
Open Day Attendee 8 Nov 2017 Free  

Share Swansea University Postgraduate Open Day: Singleton Park Campus

Event Details

This event is for subjects based within the:

College of Arts & Humanities

College of Human & Health Sciences

College of Law & Criminology

College of Science

Medical School

There are separate events for those interested in Graduate Entry Medicine and this course will not be represented at the Postgraduate Open Day. Visit our Graduate Entry Medicine page for more information.

If you are interested in studying a postgraduate course offered by one of the following colleges or schools, please book a place at the Postgraduate Open Day: Bay Campus on Wednesday 15 November:

College of Engineering
School of Management
School of Sports and Exercise Science

Please complete a separate registration form for everyone who is attending the Open Day and considering postgraduate study at Swansea University. You do not need to register for friends and family who will be accompanying you.

Swansea University's Postgraduate Open Day offers you the opportunity to: 

  • Find out what postgraduate study can do for you and your career
  • Take a guided tour of our fantastic seafront campus and postgraduate facilities
  • Find out more about postgraduate funding (including postgraduate loans) and our University scholarships 
  • Meet course representatives, collect course information and speak to admissions tutors about research options
  • Speak to staff and get expert advice about applications, accommodation, finance, research, careers, and support for international students.

The event runs from 12:30 - 16:30, but you can register at any time before 15:00 and attend the parts of the day that are most relevant to you. 

If you have any queries please contact the Postgraduate Recruitment Office via sro@swansea.ac.uk

___________________________________________________________________________________

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer y rhai sydd wedi eu lleoli yng Ngholegau’r:

Celfyddydau a’r Dyniaethau
Gwyddoniaeth Ddynol ac Iechyd
Y Gyfraith a Throseddeg
Gwyddoniaeth
Meddygaeth

Mae yna ddigwyddiad ar wahân i fyfyrwyr sydd â diddordeb yn y cwrs Meddygaeth Mynediad i Raddedigion ac felly ni fydd cynrychiolaeth o’r cwrs hwn yn y Diwrnod Agored Ôl-raddedig. Ewch i’n tudalen we Meddygaeth Mynediad i Raddedigion am ragor o wybodaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio cwrs ôl-radd a gynigir gan un o’r colegau neu ysgolion canlynol, cofrestrwch ar gyfer y Diwrnod Agored i Raddedigion: Campws y Bae ar ddydd Mercher 15 Tachwedd:

Y Coleg Peirianneg
Yr Ysgol Reolaeth
Yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff 

Mae angen i bawb sy’n dod i un o Ddiwrnodau Agored Prifysgol Abertawe, ac sy’n ystyried astudiaethau ôl-raddedig, lenwi ffurflen gofrestru ar wahân. Nid oes angen i ffrindiau a pherthnasau sy’n dod gyda chi gofrestru.

Mae Diwrnod Agored Ôl-raddedig Prifysgol Abertawe yn cynnig cyfle i chi: 

  • Weld sut gall astudiaeth ôl-raddedig eich helpu chi a’ch gyrfa
  • Cael taith wedi’i thywys o gwmpas ein campws ar lan y môr a’n cyfleusterau ôl-raddedig gwych
  • Dysgu mwy am gyllid i fyfyrwyr ôl-raddedig (gan gynnwys benthyciadau ôl-raddedig) ac ysgoloriaethau’r brifysgol
  • Cwrdd â chynrychiolwyr o’r cwrs, cael rhagor o wybodaeth am y cwrs a thrafod dewisiadau ymchwil gyda’n tiwtoriaid mynediad
  • Siaradwch â staff a chael cyngor arbenigol am geisiadau, llety, cyllid, gyrfaoedd, ymchwil, a chymorth i fyfyrwyr rhyngwladol.

 Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 12:30 a 16:30, ond gallwch gofrestru ar unrhyw adeg cyn 15:00 a dod i’r rhannau o’r diwrnod sydd fwyaf perthnasol i chi.

Os oes gennych unrhyw ymholiad cysylltwch â’r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr Ôl-raddedig drwy e-bostio sro@swansea.ac.uk

Do you have questions about Swansea University Postgraduate Open Day: Singleton Park Campus? Contact Swansea University - Prifysgol Abertawe

Save This Event

Event Saved

When & Where


Swansea University
Singleton Park
SA2 8PP Swansea
United Kingdom

Wednesday, 8 November 2017 from 12:30 to 16:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

Swansea University - Prifysgol Abertawe

Swansea University is a research-led university that has been making a difference since 1920. The University community thrives on exploration and discovery, and offers the right balance of excellent teaching and research, matched by an enviable quality of life.

Overlooking Swansea Bay on the edge of the breathtaking Gower Peninsula, the University's location is captivating. Swansea's multicultural campus community provides a global perspective and opportunities to gain skills that last a lifetime.

---

 

Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol sydd wedi'i harwain gan ymchwil ac mae wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae cymuned y brifysgol yn ffynnu ar archwilio a darganfod, ac yn cynnig y cydbwysedd cywir rhwng ymchwil ac addysgu rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd rhagorol.

Mae lleoliad y Brifysgol yn hudolus, a hithau wedi'i lleoli ar dir parc sy'n edrych dros Fae Abertawe ar ymylon penrhyn syfrdanol Gwyr. Mae campws cymunedol amlddiwylliannol Abertawe yn cynnig persbectif byd-eang a chyfle i ennill sgiliau sy'n para oes.

  Contact the Organiser
Swansea University Postgraduate Open Day: Singleton Park Campus
Things to do in Swansea Other Other

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.