Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

If you're thinking about applying to Swansea University

Swansea University Undergraduate Open Day 2015

Swansea University - Prifysgol Abertawe

Swansea University Undergraduate Open Day 2015
Available Dates
No tickets available for upcoming dates

Ticket Information

Type End Quantity
Swansea University Undergraduate Open Day
***PLEASE NOTE ONLY ONE TICKET PER VISITING STUDENT IS REQUIRED.***

    Please select your preferred date from the drop down list above.
1 hour before event starts Free  

Share Swansea University Undergraduate Open Day 2015

Event Details

Swansea

*Please note that only one ticket is required per visiting student. Parents/guests do not need a ticket.

Swansea University: Making Waves

Our Undergraduate Open Days will give you the chance to:
• Explore our outstanding seafront campus
• Meet representatives to discuss course options and relevant entry requirements
• View accommodation on campus and at our nearby Student Village
• Meet current students and hear about their experiences of life at the University
• See the superb facilities at our £20m Sports Village, a five minute walk from the centre of campus
• Learn more about the costs of Higher Education and the financial support available
• Familiarise yourself with the vibrant City of Swansea and the spectacular Gower Peninsula

Read more at: www.swansea.ac.uk/makingwaves

---

Prifysgol Abertawe: Ar Frig Y Don

Bydd ein Diwrnodau Agored i Israddedigion yn rhoi cyfle i chi:

• Archwilio ein campws glan y môr rhagorol
• Cyfarfod â chynrychiolwyr i drafod dewisiadau cwrs a gofynion mynediad perthnasol
• Gweld y llety ar y campws ac yn ein Pentref Myfyrwyr gerllaw
• Cwrdd â myfyrwyr cyfredol a chlywed am eu profiadau o fywyd yn y Brifysgol
• Gweld y cyfleusterau gwych yn ein Pentref Chwaraeon gwerth £20m, pum munud ar droed o ganol y campws
• Dysgwch fwy am y costau o Addysg Uwch a'r cymorth ariannol sydd ar gael
• Ymgyfarwyddo â dinas fywiog Abertawe a Phenrhyn Gŵyr ysblennydd

Darllenwch fwy ar: www.abertawe.ac.uk/ar-frig-y-don


Do you have questions about Swansea University Undergraduate Open Day 2015? Contact Swansea University - Prifysgol Abertawe

When & Where


Swansea University

SA2 8PP
United Kingdom

Organiser

Swansea University - Prifysgol Abertawe

Swansea University is a research-led university that has been making a difference since 1920. Our diverse and welcoming community thrives on exploration and discovery, with a balance of excellent teaching and research, alongside a superb quality of life.

Our stunning waterfront campuses make us a desirable location for students and staff from around the world, and our multicultural community provides a global perspective, enabling those who join us to develop skills and knowledge that set them on successful and enriching careers.

---

Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe, sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod, gyda chydbwysedd o addysgu ac ymchwil rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd gwych.

Mae ein campysau glan-môr godidog yn ein gwneud yn lleoliad dymunol i fyfyrwyr a staff o bob cwr o'r byd, ac mae ein cymuned amlddiwylliannol yn creu cyd-destun byd-eang, sy'n galluogi'r bobl sy'n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy'n eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd llewyrchus a llwyddiannus.

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.