Free

Swansea University Undergraduate Open Day Saturday 16th June 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Swansea University

Singleton Park Campus or Bay Campus* (*please check the location for your subject area)

United Kingdom

Event description

Description

*Please note that only one ticket is required per visiting student. Parents/guests do not need a ticket.

Come and experience our two seafront campuses on one of our Undergraduate Open Days in 2018.

At our Undergraduate Open Days you will find:

 • Detailed course information at staffed stands in our Information Fair and at Subject Talks throughout the day.
 • The opportunity to view accommodation on both campuses and at our nearby Student Village.
 • Information about student finance and the financial support available.
 • The chance to speak to our Student Support Services staff.
 • Current students talking about their experiences of life at Swansea University.
 • Tours of our £20m Sports Village and our two campuses.
 • The time to explore the City of Swansea and our spectacular beaches on the Gower Peninsula.

To find out more about studying at Swansea University, visit swansea.ac.uk/makingwaves

*Nodwch os gwelwch yn dda – dim ond un tocyn sydd ei angen ar gyfer myfyriwr. Nid oes angen tocyn ar rieni/warcheidwaid neu gyfeillion.

Dewch i brofi naws arbennig ein dau gampws glan môr godidog yn ein Diwrnodau Agored Israddedig yn 2018.

Yn ystod ein Diwrnodau Agored Israddedig bydd cyfle i chi gael:

 • Gwybodaeth fanwl am gyrsiau yn y Ffair Wybodaeth a Sgyrsiau Pwnc drwy gydol y dydd
 • Cyfle i weld y dewis o lety sydd ar gael ar y ddau gampws glan môr godidog ac yn ein Pentref Myfyrwyr
 • Gwybodaeth am gyllid myfyrwyr a’r gefnogaeth sydd ar gael
 • Cyfle i siarad gyda staff o’r Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr
 • Gwrando ar fyfyrwyr cyfredol yn siarad am eu profiad nhw o’r Brifysgol
 • Teithiau o amgylch ein Pentref Chwaraeon gwerth £20m a’r ddau gampws
 • Cyfle i weld Dinas Abertawe a’r ardaloedd cyfagos.

Am ragor o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i abertawe.ac.uk/ar-frig-y-don


Share with friends

Date and Time

Location

Swansea University

Singleton Park Campus or Bay Campus* (*please check the location for your subject area)

United Kingdom

Save This Event

Event Saved