Sales Ended

Swansea University Undergraduate Open Day Saturday 28th October October 201...

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for your interest in our Undergraduate Open Day. Registration for Saturday 28th October is now closed, please visit www.swansea.ac.uk/open-days to see when our next Undergraduate Open Day is. Diolch am fynegi diddordeb yn Niwrnod Agored Prifysgol Abertawe. Mae'r ffurflen archebu wedi cau ar gyfer Hydref 28 ewch at www.abertawe.ac.uk/diwrnodau-agored er mwyn canfod dyddiadau'r diwrnodau agored nesaf.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Swansea University

Singleton Park Campus or Bay Campus* (*please check the location for your subject area)

United Kingdom

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for your interest in our Undergraduate Open Day. Registration for Saturday 28th October is now closed, please visit www.swansea.ac.uk/open-days to see when our next Undergraduate Open Day is. Diolch am fynegi diddordeb yn Niwrnod Agored Prifysgol Abertawe. Mae'r ffurflen archebu wedi cau ar gyfer Hydref 28 ewch at www.abertawe.ac.uk/diwrnodau-agored er mwyn canfod dyddiadau'r diwrnodau agored nesaf.
Event description

Description

*Please note that only one ticket is required per visiting student. Parents/guests do not need a ticket.

Come and experience our two seafront campuses on one of our Undergraduate Open Days in 2018.

At our Undergraduate Open Days you will find:

 • Detailed course information at staffed stands in our Information Fair and at Subject Talks throughout the day.
 • The opportunity to view accommodation on both campuses and at our nearby Student Village.
 • Information about student finance and the financial support available.
 • The chance to speak to our Student Support Services staff.
 • Current students talking about their experiences of life at Swansea University.
 • Tours of our £20m Sports Village and our two campuses.
 • The time to explore the City of Swansea and our spectacular beaches on the Gower Peninsula.

To find out more about studying at Swansea University, visit swansea.ac.uk/makingwaves


*Nodwch os gwelwch yn dda – dim ond un tocyn sydd ei angen ar gyfer myfyriwr. Nid oes angen tocyn ar rieni/warcheidwaid neu gyfeillion.

Dewch i brofi naws arbennig ein dau gampws glan môr godidog yn ein Diwrnodau Agored Israddedig yn 2018.

Yn ystod ein Diwrnodau Agored Israddedig bydd cyfle i chi gael:

 • Gwybodaeth fanwl am gyrsiau yn y Ffair Wybodaeth a Sgyrsiau Pwnc drwy gydol y dydd
 • Cyfle i weld y dewis o lety sydd ar gael ar y ddau gampws glan môr godidog ac yn ein Pentref Myfyrwyr
 • Gwybodaeth am gyllid myfyrwyr a’r gefnogaeth sydd ar gael
 • Cyfle i siarad gyda staff o’r Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr
 • Gwrando ar fyfyrwyr cyfredol yn siarad am eu profiad nhw o’r Brifysgol
 • Teithiau o amgylch ein Pentref Chwaraeon gwerth £20m a’r ddau gampws
 • Cyfle i weld Dinas Abertawe a’r ardaloedd cyfagos.

Am ragor o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i abertawe.ac.uk/ar-frig-y-don

.

Date and Time

Location

Swansea University

Singleton Park Campus or Bay Campus* (*please check the location for your subject area)

United Kingdom

Save This Event

Event Saved