Swansea University Undergraduate Open Day Saturday 29th October
Free
Swansea University Undergraduate Open Day Saturday 29th October

Swansea University Undergraduate Open Day Saturday 29th October

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Swansea University

Singleton Park

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


*Please note that only one ticket is required per visiting student. Parents/guests do not need a ticket.

Swansea University: Making Waves

Our Undergraduate Open Days will give you the chance to:
• Explore our outstanding seafront campus
• Meet representatives to discuss course options and relevant entry requirements
• View accommodation on campus and at our nearby Student Village
• Meet current students and hear about their experiences of life at the University
• See the superb facilities at our £20m Sports Village, a five minute walk from the centre of campus
• Learn more about the costs of Higher Education and the financial support available
• Familiarise yourself with the vibrant City of Swansea and the spectacular Gower Peninsula

Read more at: www.swansea.ac.uk/makingwaves

---

Prifysgol Abertawe: Ar Frig Y Don

Bydd ein Diwrnodau Agored i Israddedigion yn rhoi cyfle i chi:

• Archwilio ein campws glan y môr rhagorol
• Cyfarfod â chynrychiolwyr i drafod dewisiadau cwrs a gofynion mynediad perthnasol
• Gweld y llety ar y campws ac yn ein Pentref Myfyrwyr gerllaw
• Cwrdd â myfyrwyr cyfredol a chlywed am eu profiadau o fywyd yn y Brifysgol
• Gweld y cyfleusterau gwych yn ein Pentref Chwaraeon gwerth £20m, pum munud ar droed o ganol y campws
• Dysgwch fwy am y costau o Addysg Uwch a'r cymorth ariannol sydd ar gael
• Ymgyfarwyddo â dinas fywiog Abertawe a Phenrhyn Gŵyr ysblennydd

Darllenwch fwy ar: www.abertawe.ac.uk/ar-frig-y-don

Share with friends
Date and Time
Location

Swansea University

Singleton Park

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved