Sales Ended

Swansea University Winter Graduation 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Core, Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Crymlyn Burrows

Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Swansea University Law & Criminology Graduation Reception 9th January 2018

Congratulations Graduates of 2017!

The Head of School, Professor Elwen Evans QC warmly invites you and three guests to celebrate your Graduation at a Reception following the graduation ceremony.

Time: 3.30 pm (immediately following the Graduation Ceremony)

Date: Tuesday 9th January 2018

Location: The Core, Swansea University Bay Campus

Use this unique occasion to reflect on the challenges of the past year and acknowledge your achievements in the company of family and friends who can unite and share in your success.

The Reception is organised by the School and there will be drinks, food, music, photo opportunities and the presentation of college prizes. Many of your tutors will be attending the Reception.

Register now for tickets for yourself and your guests


FAQs

Where can I find more information on Graduation day?

http://www.swansea.ac.uk/graduation/

Where can I contact the organiser with any questions?

Please email colc@swansea.ac.uk

What if I want more than 3 guest tickets?

Please email colc@swansea.ac.uk

Where can I find a map of the Bay Campus?

https://www.swansea.ac.uk/media/bay-campus-plan.pdf

Can I buy University's souvenirs on the day?

http://uk.campusclothing.com/UniProductCategories.aspx?universityid=36

Derbyniad Graddio'r Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Abertawe 9fed Ionawr 2018

Llongyfarchiadau i Raddedigion 2017!

Mae Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Elwen Evans CF, yn estyn gwahoddiad cynnes i chi a thri gwestai i ddathlu'ch Graddio mewn Derbyniad ar ôl y seremoni raddio.

Amser: 3.30 pm (yn syth ar ôl y Seremoni Raddio)

Dyddiad: Dydd Mawrth 9fed Ionawr 2018

Lleoliad: The Core, Campws y Bae Prifysgol Abertawe

Defnyddiwch yr achlysur unigryw hwn i fyfyrio ar heriau'r flwyddyn ddiwethaf ac i gydnabod eich cyflawniadau yng nghwmni'ch teulu a'ch ffrindiau, a gaiff gyfle i ddod ynghyd i rannu'ch llwyddiant.

Trefnir y Derbyniad gan yr Ysgol a bydd diodydd, bwyd, cerddoriaeth a chyfleoedd tynnu lluniau a hefyd cyflwynir gwobrau'r coleg. Bydd llawer o'ch tiwtoriaid yn bresennol yn y Derbyniad.

Cofrestrwch nawr i gael tocynnau i chi a'ch gwesteion.


Cwestiynau Cyffredin

Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth am y diwrnod Graddio?

http://www.swansea.ac.uk/graduation/

Ble gallaf gysylltu â'r trefnydd os oes gennyf unrhyw gwestiynau?

E-bostiwch colc@swansea.ac.uk

Beth os hoffwn i gael mwy na 3 tocyn gwestai?

E-bostiwch colc@swansea.ac.uk

Ble gallaf gael map o Gampws y Bae?

https://www.swansea.ac.uk/media/bay-campus-plan.pdf

A allaf brynu cofroddion y Brifysgol ar y dydd?

http://uk.campusclothing.com/UniProductCategories.aspx?universityid=36

Share with friends

Date and Time

Location

The Core, Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Crymlyn Burrows

Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved