Sales Ended

Syrthio Mewn Cariad a'r Celfyddydau Mold Falling in Love with the Arts

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Theatr Clwyd

Mold

CH7

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Syrthio Mewn Cariad a'r Celfyddydau

CYFLE GWYCH I ATHRAWON YSGOL GYNRADD BARATOI AR GYFER Y CWRICWLWM DYSGU CREADIGOL NEWYDD

Bwriad y dydd yw annog, ysbrydoli, ennyn diddordeb a datblygu eich defnydd o’r celfyddydau o ddydd i ddydd yn yr ystafell ddosbarth.

  • Cyflwyniad i EDAU – y rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg newydd ar gyfer gogledd Cymru.
  • Sesiynnau hyfforddiant creadigrwydd gyda arweinwyr celfyddydol profiadol.
  • Llenyddiaeth Cymru a sefydliadau celfyddydol allweddol eraill yn rhannu eu newyddion a’u cynigion i ysgolion.

Diwrnod hyfforddiant AM DDIM wedi’i ariannu gan EDAU. Nifer cyfyngedig o lefydd. Archebwch le cyn gynted a phosib.Falling in Love with the Arts

AN EXCELLENT OPPORTUNITY FOR PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO PREPARE FOR THE NEW CREATIVE LEARNING CURRICULUM

The aim of the day is to encourage, enthuse, inspire and develop your use of the arts in everyday classroom activity.

  • Introduction to EDAU - the new Arts and Education network for North Wales
  • Creativity training sessions with experienced arts leaders.
  • Speed dating session with Edau, Literature Wales and other key arts organisations sharing their news and offers to schools.

This is a FREE training day funded by EDAU. Limited spaces available. Book your space ASAP

Share with friends

Date and Time

Location

Theatr Clwyd

Mold

CH7

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved