Sales Ended

SZKOLENIE: NOWY EGZAMIN A-LEVEL Z JĘZYKA POLSKIEGO - EDYCJA LONDYN

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

W6 0RF

Polish Social and Cultural Centre

238-246 King Street

London

W6 0RF

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Zapraszamy na szkolenie ‘Nowy egzamin A-Level z języka polskiego’ edycja w Londynie 03 marca 2018.

Podczas szkolenia nauczyciele zapoznają się ze specyfikacją i wymaganiami komisji egzaminacyjnej AQA w zakresie nowego egzaminu A-Level, który odbędzie się pierwszy raz latem 2020 roku (nauczanie od września 2018). Poznają strukturę nowego egzaminu oraz system oceniania. Zaproponowana zostanie propozycja rozkładu materiału w pracy nauczyciela A-Level.

Szkolenie jest rzadką okazją do usłyszenia wszystkich informacji jak i zadania pytań bezpośrednio ekspertowi AQA. Komisja egzaminacyjna po wprowadzeniu egzaminu w życie nie oferuje tego typu szkoleń nauczycielom. Również egzaminatorzy AQA nie mogą brać udziału jako wykładowcy w konferencjach nauczycielskich.

W chwili obecnej korzystamy z tej rzadkiej możliwości ze względu na fakt, że egzamin jeszcze nie obowiązuje.

Dlatego gorąco zachęcamy do tego, aby nauczyciele uczący obecnie kandydatów do egzaminu jak i Ci, którzy będą uczyć w przyszłości, skorzystali z tej nieczęstej możliwości.

Poniżej przedstawiamy program szkolenia:

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników i kawa

10:00 – 11:45 Judith Rowland-Jones, Head of Curriculum: Languages, AQA

10:00 – 11:00 Przegląd nowej specyfikacji egzaminu A-Level z języka polskiego, prezentacja 3 komponentów egzaminu

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 11:45 Sesja pytań i odpowiedzi

11:45 – 13:00 Katarzyna Kowalczyk, Egzaminator A-Level z języka polskiego w AQA

Prezentacja nowego formatu egzaminu A-level z języka polskiego w oparciu o specimen i mark scheme.

13:00 – 14:00 Przerwa lunchowa

14:00 – 15:30 Elżbieta Wojciechowicz, Egzaminator A-Level z języka polskiego w AQA

Planowanie przygotowania uczniów do nowego egzaminu A-Level.

15:30 – 16:30 Sesja pytań i odpowiedzi z Egzaminatorami A-Level z języka polskiego w AQA

16:30 – 16:45 Formularze ewaluacyjne i zakończenie szkolenia

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do drobnych zmian w programie.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny z biurem Polskiej Macierzy Szkolnej:

pms@polskamacierz.org; 0208 742 6431.


Share with friends

Date and Time

Location

W6 0RF

Polish Social and Cultural Centre

238-246 King Street

London

W6 0RF

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved