Free

Taclo bwlch cyflog y rhywiau / Tackling the Gender Pay Gap

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Parc Gwyddoniaeth Menai Science Park

Gaerwen

Ynys Mon

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Mae ffigurau diweddaryn dangos mai Ynys Môn oedd â'r bwlch cyflog uchaf rhwng y rhywiau yng Nghymru, sef 25.5%. Yng ngoleuni hyn yr ydym yn gofyn i aelodau o'r cyhoedd ymuno â ni ar gyfer dadl banel sy'n canolbwyntio ar y mater. Y nod fydd trafod y blwch cyflog, ei heriau a'r ffyrdd y gellir mynd i'r afael arno, ynghyd a datrysiadau.

Recent figures have highlighted that Anglesey had the highest Gender Pay Gap (GPG) in Wales at 25.5%. In light of this we are asking members of the public to join us for a panel debate focussing on the issue. The aim will be to discuss GPG, it’s challenges and ways in which it can be tackled and resolved.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Parc Gwyddoniaeth Menai Science Park

Gaerwen

Ynys Mon

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved