Taith Arddangos gyda Martin Parr / Exhibition Tour with Martin Parr

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Taith Arddangos gyda Martin Parr / Exhibition Tour with Martin Parr

About this Event

Ymunwch â ni am daith amser cinio o amgylch Martin Parr yng Nghymru ac i glywed Martin yn trafod ei waith, ei ymarfer a'i berthynas â Chymru.

Nifer benodol o lefydd

Rhaid talu blaendal o £5. Byddwch yn cael y blaendal hwn yn ôl pan fyddwch yn cofrestru wrth gyrraedd y digwyddiad – caiff ei dalu’n ôl i’ch cyfrif banc o fewn 5 diwrnod gwaith. Sylwer fod Eventbrite yn codi tâl gweinyddu o 50c na ellir ei ad-dalu.

Bydd cyfle hefyd i chi roi eich blaendal. Mae Amgueddfa Cymru yn elusen gofrestredig.

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

*******************************************************************************

Join us for a lunchtime tour of Martin Parr in Wales and hear Martin discuss his work, practice and relationship to Wales.

Limited availability.

There is a £5 deposit, which will be refunded by registering on arrival and will be back in your account within 5 working days. Please note that there is a non-refundable Eventbrite administration charge of 50p per ticket.

You can also decide to donate your deposit. Amgueddfa Cymru is a registered charity.

This is an English-language event but we are happy to provide Welsh-language facilitation. In order for us to arrange a facilitator, please e-mail events@museumwales.ac.uk as soon as possible, and at least a week before the event.

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved