£6

Taith Gerdded â’r YC yn y Bannau Canolog/ An NT Walk in the Central Beacons

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

maes parcio Cwm Gwdi / Cwm Gwdi National Trust car park

near Brecon

LD3

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

[scroll down for English]

Taith gerdded mewn partneriaeth â Chymdeithas Bannau Brycheiniog Parc (CPBB) a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy Gefn Cwm Llwch, Pen y Fan, Corn Du ac ymweld Llyn Cwm Llwch cyn dychwelyd o gwmpas Twyn y Dyfnant. Ymunwch â Rob Reith, ceidwad arweiniol yr Ymddiriedolaeth, i archwilio’r dirwedd, hanes, rheolaeth a chadwraeth y lle arbennig hwn.

Dechrau: maes parcio Cwm Gwdi, Ymddiriedolaeth Cenedlaethol (AO cyf. grid SO 024247)

Pellter: 13km / 8milltir

Amser: 6 awr

Cyfanswm y dringo: 600m / 2000tr

Gradd: Egnïol

Aelodau o’r GPBB mynd am ddim

Cŵn: mae croeso i gwn os ydynt yn ymddwyn yn dda ac ar dennyn byr

I gael mwy wybodaeth am hyn ac eraill yn cerdded yng Ngŵyl Geoparc 2017, clicwch yma.


ENGLISH DESCRIPTION FOLLOWS:

A walk in partnership with the Brecon Beacons Park Society (BBPS) and the National Trust via Cefn Cwm Llwch, Pen y Fan, Corn Du and visiting Llyn Cwm Llwch before returning around Twyn y Dyfnant. Join Rob Reith, the Trust’s lead ranger, to explore the landscape, history, management and conservation of this special place.

Start: National Trust’s Cwm Gwdi car park (OS grid ref SO 024247)

Distance: 13km / 8miles

Time: 6 hours

Ascent: 600m / 2000ft

Grade: Energetic

BBPS members go free

Dogs: well-behaved dogs on short leads welcome

For more information on this and other walks in the Geopark Festival 2017, click here.

Share with friends

Date and Time

Location

maes parcio Cwm Gwdi / Cwm Gwdi National Trust car park

near Brecon

LD3

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved