Free

Takeover Day Planning and Sharing Event - Conwy, North Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Plas Mawr Elizabethan Town House

High Street

Conwy

LL32 8DE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

‘Inspiring’, ‘epic’, ‘awesome’... three words young people used to describe their Takeover Day in 2016.

Do you want to raise the aspirations of young people in your museum? Then come along to a Planning and Sharing event for Takeover Day 2017 – the day when young people and children nationwide are given powerful, meaningful, decision-making roles within museums, galleries, libraries, archives, arts organisations and heritage sites.

What you'll gain from the Planning and Sharing event:

  • Ideas that put young people at the heart of your work
  • Inspiration from venues who took part last year
  • Planning time and guidance for your Takeover Day
  • Networking with partners you can work with on Takeover Day


Planning and Sharing events are free and open to museums, galleries, archives or heritage sites running their first Takeover Day or even their fifth.

This event will be mainly delivered through the medium of English. Translation into English will be provided for any speakers presenting in Welsh.

Kids in Museums has been supported in this event with investment from the Welsh Government

Kids in Museums works with museums, galleries, libraries, archives, arts organisations and heritage sites to make them more welcoming for young people, children and families – particularly those who haven’t visited before. Click here to find out more about Takeover Day on Friday 17th November 2017. If you have any questions get in touch with the Takeover Day team on takeoverday@kidsinmuseums.org.uk

-------------------

‘Gwych’, ‘ardderchog’, ‘wedi fy ysbrydoli’ ... rhai o’r geiriau a ddefnyddiwyd gan bobl ifanc i ddisgrifio eu Diwrnod Meddiannu yn 2016.

Hoffech chi ehangu gorwelion pobl ifanc yn eich amgueddfa chi? Os felly, dewch draw i ddigwyddiad Cynllunio a Rhannu ar gyfer Diwrnod Meddiannu 2017 – y diwrnod pan fydd pobl ifanc a phlant drwy’r wlad i gyd yn cael rôl bwysig, ystyrlon a chyfrifol mewn amgueddfeydd, orielau, llyfrgelloedd, archifau, mudiadau celf a safleoedd treftadaeth.

Yr hyn a gewch mewn digwyddiad Cynllunio a Rhannu:
- Syniadau sy’n rhoi pobl ifanc wrth galon eich gwaith
- Ysbrydoliaeth gan safleoedd a gymerodd ran y llynedd
- Amser cynllunio a chanllawiau ar gyfer eich Diwrnod Meddiannu chi

- Rhwydweithio gyda phartneriaid y gallech gydweithio â nhw ar y Diwrnod Meddiannu

Mae digwyddiadau Cynllunio a Rhannu’n rhad ac am ddim ac yn agored i amgueddfeydd, orielau, archifau neu safleoedd treftadaeth. Mae’r digwyddiad yma i bob sefydliad o’r fath p’un a ydynt yn cynnal eu Diwrnod Meddiannu cyntaf neu hyd yn oed eu pumed.

Byddwn yn darparu'r digwyddiad yma'n bennaf drwy gyfrwng y Saesneg. Os bydd unrhyw siaradwyr yn cyflwyno yn y Gymraeg, byddwn yn darparu cyfieithiad i'r Saesneg.

Mae Kids in Museums wedi derbyn cefnogaeth gyda’r digwyddiad yma drwy fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru.

Mae Kids in Museums yn gweithio gydag amgueddfeydd, orielau, llyfrgelloedd, archifau, mudiadau celf a safleoedd treftadaeth i’w gwneud nhw’n fannau mwy croesawgar i bobl ifanc, plant a theuluoedd – yn arbennig y rheiny sydd heb ymweld o’r blaen. Cliciwch yma i ganfod rhagor am Ddiwrnod Meddiannu Cymru ar Ddydd Iau Tachwedd 9fed 2017. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r tîm Diwrnod Meddiannu ar: takeoverday@kidsinmuseums.org.uk


Share with friends

Date and Time

Location

Plas Mawr Elizabethan Town House

High Street

Conwy

LL32 8DE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved