Taking the Right Route to Finance
Free
Taking the Right Route to Finance

Taking the Right Route to Finance

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Coleg Cambria - Deeside

Kelsterton Road

Connahs Quay

United Kingdom

View Map

Event description

Description

During the event you will have 3 presentations from Business Finance providers in North Wales; namely Hugh Downer who is a Relationship Manager with NatWest Bank, Melanie Fourie from Funding Circle and Ian Adams from Bathgate Finance. They will be guiding you through the various ways to access finance to grow and develop your business. There will also be other business finance providers present.

Refreshments available and there will be an opportunity to network.

 

Yn ystod y digwyddiad bydd 3 o gyflwyniadau gan ddarparwyr Cyllid yn y Gogledd; sef Hugh Downer sydd yn Rheolwr Perthynas gyda Banc y NatWest, Melanie Fourie o Funding Cirvle ac Ian Adams o Bathgate Finance. Byddant yn eich arwain drwy y ffyrdd gwahanol i gael cyllid i dyfu a datblygu eich busnes. Mi fydd hefyd darparwyr cyllid eraill yn bresennol.

Mi fydd lluniaeth ar gael ac hefyd cyfle i rwydweithio.

This is a collaboration event with NatWest and Coleg Cambria - Mae y digwyddiad yma ar y cyd gyda NatWest Banc a Choleg Cambria.

Share with friends
Date and Time
Location

Coleg Cambria - Deeside

Kelsterton Road

Connahs Quay

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved