Free

Talk/Sgwrs: Kate Davis

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Join us for a talk by Glasgow based artist Kate Davis.

About this Event

Glasgow based artist, Kate Davis, works with a variety of media including moving image, drawing, printmaking and photography to rethink the ways in which our understanding of an artistic language is constructed. This often involves exploring the aesthetic and political ambiguities of specific artworks and their reception. Questioning how and where we place economic and personal values, her artwork frequently re-evaluates the voices or moments which are customarily absent or marginalised within the art historical canon.

//

Mae'r artist, Kate Davis, wedi'i lleoli yn Glasgow. Mae hi'n gweithio gydag amrywiaeth o gyfryngau gan gynnwys delwedd symudol, lluniadu, gwneud printiau a ffotograffiaeth i ailfeddwl am y ffyrdd y mae ein dealltwriaeth o iaith artistig yn cael ei hadeiladu. Mae hyn yn aml yn cynnwys archwilio amwysedd esthetig a gwleidyddol gweithiau celf penodol a'u derbyniad. Gan gwestiynu sut a ble rydyn ni'n gosod gwerthoedd economaidd a phersonol, mae ei gwaith celf yn aml yn ail-werthuso'r lleisiau neu'r eiliadau sydd fel arfer yn absennol neu wedi'u hymyleiddio o fewn y canon hanesyddol celf.

katedavisartist.co.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved