Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Talybont Halls

Cardiff

CF14 3UA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Join your Residence Life team for a food festival at Talybont Halls! We will be located in the car park area of Taly North.

Expect to see street food vendors such as Dusty Knuckles Pizza serving a variety of delicious snacks and drinks. On top of that we'll also have Tim Hortons giving out free delicious donuts and VitHit drinks doing games and free drinks. Plus the Student's Union will be on hand with Cardiff University Merch so you can pick up your swag. Lastly of course you will also have a great chance to get to know you're Residence Life Team as we will be there ready to answer any questions and help you feel ready for the year ahead.

Ymunwch â’ch tîm Bywyd Preswyl am ŵyl fwyd yn neuaddau Tal-y-bont!
Byddwn ym maes parcio Gogledd Tal-y-bont.
Dewch i weld gwerthwyr bwyd stryd fel Dusty Knuckles Pizza yn gweini amrywiaeth o fyrbrydau a diodydd blasus. Hefyd, bydd Tim Hortons yn dyrannu toesenni blasus yn rhad ac am ddim a bydd VitHit yn cynnig gemau a diodydd yn rhad ac am ddim. At hynny, bydd Undeb y Myfyrwyr wrth law gyda Nwyddau Prifysgol Caerdydd er mwyn i chi allu casglu eich pecyn.

Yn olaf, wrth gwrs, byddwch hefyd yn cael cyfle gwych i ddod i adnabod eich Tîm Bywyd Preswyl gan y byddwn yno i ateb unrhyw gwestiynau a’ch helpu i baratoi ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Share with friends

Date and Time

Location

Talybont Halls

Cardiff

CF14 3UA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved