Free

Tarody - Site Specific Performance

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

UWTSD-Swansea College Of Art

Dynevor Campus

De-La Beche Street

Swansea

SA1 3EU

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Set in the heart of Swansea City Centre, Tarody is an interactive satire of contemporary issues inspired by the major arcana of the tarot. UWTSD Students and graduates from Contemporary Performance and Fine Arts will respond to intriguing sites in Swansea through creative research on the popular archetypes featured in a tarot deck. Join the search for The Fool, The Tower and The Lovers as this innovative and collaborative performance reimagines Swansea City Centre.

Meeting Place: Dynevor Campus Foyer, Swansea College of Art, SA1 3EU

Times & Dates: 9 May - 2pm, 3pm & 4pm

19 May - 1pm, 2pm, 3pm

Free (Booking strongly recommended)

•Performance will be outdoors, rain or shine. Please bring weather-friendly clothing and good walking shoes!


Directed by: Thania Acarón (www.thania.info)

Additional collaboration by: Sue Williams (nomorepink.com)

Performers & Visual Artists: Syamala Skinner, Niamh Provan, Derek Palmer, Rhys McLellan, Liam Reynolds, Johnathan (Gypsy) Woodwards, Jodie Harris, Emily Scandone, Noleen Thomas, Melissa Rodrigues

See us around? Tag us on Instagram, Facebook or Twitter: #Tarody, @performswansea

Need more info? Email us: performswansea@uwtsd.ac.uk

-------

Mae Tarody wedi’i osod yng nghanol dinas Abertawe ac mae’n ddychan rhyngweithiol ar faterion cyfoes a ysbrydolwyd gan brif arcana y tarot. Bydd myfyrwyr a graddedigion Perfformio Cyfoes a’r Celfyddydau Cain yn y Drindod Dewi Sant yn ymateb i faterion cyfredol, ffigurau enwog a digwyddiadau hanesyddol o Abertawe a de Cymru drwy ymchwil creadigol ar yr archdeipiau poblogaidd sy’n ymddangos mewn pecyn tarot. Ymunwch â ni i chwilio am y Ffŵl, y Tŵr a’r Carwyr wrth i’r perfformiad arloesol a chydweithredol hwn ail-ddychmygu Canol Dinas Abertawe.

Man Cyfarfod: Cyntedd Campws Dinefwr, Coleg Celf Abertawe, SA1 3EU

Amseroedd a Dyddiadau: 9 Mai - 2pm, 3pm a 4pm

19 Mai - 1pm, 2pm, 3pm

Rhad ac am ddim (Argymhellir eich bod yn cadw lle)

•Bydd y perfformiad y tu allan, glaw neu hindda. Dewch â dillad addas i’r tywydd a sgidiau cerdded da!

-------

Cyfarwyddir gan: Thania Acarón (www.thania.info)

Cydweithio ychwanegol gan: Sue Williams (nomorepink.com)

Perfformwyr ac Artistiaid Gweledol: Syamala Skinner, Niamh Provan, Derek Palmer, Rhys McLellan, Liam Reynolds, Johnathan (Gypsy) Woodwards, Jodie Harris, Emily Scandone, Noleen Thomas, Melissa Rodrigues

Os gwelwch ni o gwmpas, tagiwch ni ar Instagram, Facebook neu Twitter: #Tarody, @performswansea

Angen mwy o wybodaeth? E-bostiwch ni: performswansea@uwtsd.ac.uk\

Share with friends

Date and Time

Location

UWTSD-Swansea College Of Art

Dynevor Campus

De-La Beche Street

Swansea

SA1 3EU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved