Taro'r Nodyn - Pitch Perfect

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Digwyddiad pitchio gwych! Another great pitching opportunity!

About this Event

*Scroll Down for English*

________________________________________________________________________________

Yn dilyn llwyddiant Taro'r nodyn, 'da ni'n nôl! Hefo digwyddiad arall gwych.

A y 15fed o Ebrill rydym unwaith eto'n agor ein drysau i bobl hefo syniadau newydd, sydd eisiau ychydig o arian i helpu nhw gychwyn fenter. Bydd hefyd y cyfle i cael adborth gwerthfawr iawn ar eich syniad gan ein panel. Eich cyfle chi yw hwn! Ewch amdani, a dewisiwch 'Tocyn Pitshio' uchod.

Cewch 5 munud i gyflwyno eich syniad. Fysa ni'n gwerthfawrogi os medrwch anfon amlinell o'ch syniad i emily@m-sparc.com cyn y dyddiad cau, er mwyn i ni cael neud yn siwr eich bod chi'n barod. Mae hwn yn cyfle gwych, felly ewch amdani.

Gynilleidfa

Efallai bod chi wedi mwynhau'r diwrnod diwethaf gymaint, neu wedi clywed amdano ac eisiau bod yn rhan o'r noson? Croeso mawr i bawb, o'r rhai sy'n chwilio am syniad newydd i fyssdoddi iddo, i'r rhai sydd eisiau gweld beth yw'r gystadleuaeth cyn datblygu syniad nhw eu hunain. Bydd yn noson difyr iawn, gyda adloniant a bwyd gwych ar gael i chi hefyd!

Dewisiwch y tocyn 'gynulleidfa' uchod!

17:00 - Cyraedd, te/coffi a rhwydweithio

17:45 - Pitshio i'r gynulleidfa, ac adborth gan panel

19:00 - Bwyd Poeth

20:00 - Y gynilleidfa yn pleidleisio; chi sydd yn dewis pwy sy'n mynd a'r pot o arian ar y noson!

NODWCH - Mae gost o £10 ar y diwrnod am fynediad.

**********************************************************************************

Following the success of Pitch Perfect, we are back, with another event!

On the 15th of April we'll be opening our doors once more to those with a new idea, who need a little bit of funding to get them started! There's also the invaluable opportunity to get feedback on your idea from our panel. This is your chance! Go for it, and choose the Pitching ticket above!

You'll have 5 minutes to present your idea. We'd appreciate if you could send an outline of your idea to emily@m-sparc.com before the closing date. You'll have 5 minutes to present your idea. This really is a great opportunity, so why not go for it.

And maybe you enjoyed the last event a lot, or heard all about it, and want to be part of the night? A warm welcome to all, from those looking for a new opportunity to invest in, to those who want to see what's going on before developing their idea. The night's set to be an interesting one, with entertainment and food provided! Choose the 'adience' ticket, above.

17:00 - Tea/coffe and networking

17:45 - Pitching to the audience, with panel feedback

19:00 - Hot Food

20:00 - Y gynilleidfa yn pleidleisio; chi sydd yn dewis pwy sy'n mynd a'r pot o arian ar y noson! The audience votes;

NOTE- There is a £10 charge on the night for entry.

___________________________________________________________________

Ariennir yr Hwb Menter gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved