Sales Ended

Teach For Armenia: Ինչպես միանալ | How to join - 3

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for your interest! Registration is now closed. Please stay tuned for next events and feel free to contact us for any information about the Fellowship.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tumo Center for Creative Technologies

16 Halabyan Street

Yerevan, Yerevan

Armenia

View Map

Friends Who Are Going

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for your interest! Registration is now closed. Please stay tuned for next events and feel free to contact us for any information about the Fellowship.
Event description

Description

Ուզո ՞ւմ ես դառնալ «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի մասնակից, բայց չգիտես ինչպես կամ բավարար տեղեկացված չես մեր գործունեության մասին։ Այս միջոցառումը կազմակերպում ենք հենց Քե՛զ համար։ Մարտի 29-ին Թումոյում տեղի կունենա մեր երրորդ միջոցառումը, որի ընթացքում կարող ես ստանալ «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի մասին բոլոր հարցերի պատասխանները, ծանոթանալ մեր աշխատակիցների և ծրագրի ներկայիս մասնակիցների հետ։
---
Do you want to become a Teach for Armenia’s fellow, but don’t know how and you are not informed enough about our activities? This event is being organized for you! On 29 March we will hold the third event at TUMO for you to get all the answers to your questions, meet our staff and fellows.

Share with friends

Date and Time

Location

Tumo Center for Creative Technologies

16 Halabyan Street

Yerevan, Yerevan

Armenia

View Map

Save This Event

Event Saved