Free

Teachers' Design for Performance Masterclass | Dosbarth Meistr Dylunio ar g...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Royal Welsh College of Music and Drama

Castle Grounds

Cathays Park

Cardiff

CF10 3ER

United Kingdom

View Map

Event description

Description

An introduction to the theory and practice of performance-related design for teachers. This masterclass will be led by Sean Crowley Head of the Royal Welsh College of Music & Drama’s Design for Performance Department.

The day will look at a range of different approaches to the creation of spaces for performance and will introduce accessible tools and strategies that can transfer easily into a school context.

Theatre design is a rich cross curricular area for learning and pupil development that can contribute to several different strands of the curriculum.

Places on the course are free to book and the network will sponsor your attendance by supporting the cost of supply staff up to £180 per day.
Cyflwyniad i egwyddorion ac arfer dylunio ynghlwm â pherfformio i athrawon. Bydd y dosbarth meistr yma dan arweiniad Sean Crowley, Pennaeth yr Adran Ddylunio ar gyfer Perfformio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Bydd y diwrnod yn bwrw golwg ar amrywiaeth o wahanol gyrchddulliau creu mannau perfformio ac yn cyflwyno offer a strategaethau hyddeall sy’n hawdd eu trosglwyddo i gyd-destun ysgol.

Mae dylunio theatr yn faes bras ar draws y cwricwlwm o ran dysgu a datblygu disgyblion, sy’n gallu cyfrannu at sawl cainc yn y cwricwlwm.

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £180 y diwrnod.


Share with friends

Date and Time

Location

Royal Welsh College of Music and Drama

Castle Grounds

Cathays Park

Cardiff

CF10 3ER

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved