Technoleg a'r Gymraeg / Technology and the Welsh Language

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Pontio Centre

Ffordd Deiniol

Bangor

LL57 2TQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

CYNHADLEDD TECHNOLEG A’R GYMRAEG

Dydd Gwener 20 Ionawr, 2017, yn Adeilad Pontio, Prifysgol Bangor 10 y bore i 4 y prynhawn

Yr ail yn ein cyfres ar gyfer academyddion ac ymarferwyr sydd â diddordeb yn nefnydd a lledaeniad technolegau iaith mewn ieithoedd lleiafrifol, ac yn arbennig, y Gymraeg.

I’w agor gan Alun Davies, Gweinidog y Llywodraeth y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
I’w ddilyn dydd Sadwrn 21 Ionawr gan anghynhadledd Hacio’r Iaith, yn yr un lleoliad
Siaradwyr gwadd eraill i’w cadarnhau

Themâu’r gynhadledd fydd:

• Strategaethau digidol ac adfywiad iaith
• Adnabod Lleferydd ar gyfer y Gymraeg
• Technolegau iaith fel gyrrwr i’r economi
• Sgiliau codio a’r Gymraeg

Noddir y gynhadledd gan Lywodraeth Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Coleg Cymraeg WelshGovtlogo


CONFERENCE 2017

TECHNOLOGY AND THE WELSH LANGUAGE CONFERENCE 2017

Friday 20 January, 2017, in Pontio, Bangor University, 10 am to 4 pm

The second in our series for academics and practitioners interested in the use and dissemination of language technologies in minority languages, especially Welsh.

To be opened by Alun Davies, the Government Minister for Welsh and Lifelong Education
To be followed Saturday 21 January by the Hacio’r Iaith unconference, in the same location

Other guest speakers to be confirmed

Conference themes will be:

• Digital strategies and language revitalization
• Speech Technology for Welsh
• Language technologies as a driver for the economy
• Coding skills and the Welsh language

The conference is sponsored by the Welsh Government and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Date and Time

Location

Canolfan Pontio Centre

Ffordd Deiniol

Bangor

LL57 2TQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved