Free

TEDxAberystwyth 2021

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
TEDxAberystwyth is back with a theme "Ideas from outside your bubble". Tune in to see great speakers from Aberystwyth and beyond.

About this event

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized and non-profit events. It brings a TED-like experience of multidisciplinary talks from inspiring speakers.

For the fifth year TEDxAberystwyth is organised by a group of volunteers. Aberystwyth and its surrounding area have a rich pool of excellent resident speakers, combined with those who have past connections locally. This year’s TEDxAberystwyth theme is "Ideas from outside your bubble".

The event features thought-provoking talks with novel and stimulating ideas from the arts, science, media, sport, environment, society and beyond. Find out more about our speakers at https://tedxaberystwyth.com/ and on Twitter/Instagram at @tedxaberystwyth

* * *

Yn ysbryd syniadau sy’n werth eu rhannu, mae TEDx yn rhaglen o ddigwyddiadau lleol, Lleol, hunan-drefnus a dielw. Mae’n dod â phrofiad sy’n debyg i’r sgyrsiau amlddisgyblaeth gan siaradwyr ysbrydoledig cynhaliwyd gan TED.

Am y bumed flwyddyn trefnir TEDxAberystwyth gan grŵp o wirfoddolwyr. Mae gan Aberystwyth a'r ardal gyfagos gronfa gyfoethog o siaradwyr preswyl rhagorol, ynghyd â'r rhai sydd â chysylltiadau blaenorol yn lleol. Thema TEDxAberystwyth eleni yw ‘Syniadau o'r tu hwnt i'ch swigen’.

Mae’r digwyddiad yn cynnwys sgyrsiau pryfoclyd gyda syniadau gwreiddiol ac ysgogol o’r celfyddydau, gwyddoniaeth, y cyfryngau, chwaraeon, yr amgylchedd, cymdeithas a thu hwnt. Darganfyddwch mwy am ein siaradwyr drwy ddilyn @tedxaberystwyth ar Twitter/ Instagram ac ymweld â https://tedxaberystwyth.com/.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser TEDxAberystwyth

Organiser of TEDxAberystwyth 2021

Save This Event

Event Saved