£5

Teithiau'r Ystlumod | Bat Walks

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Ymunwch a ni am daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod yr Amgueddfa wrth iddi nosi. Gwisgwch ddillad addas a dewch a fflachlamp (a fflasg os hoffech chi).

Mae’r daith yn dechrau wrth y brif fynedfa. Hyd: 1½ awr. Ar gyfer oed 8+, £5 y pen, parcio am ddim. Rhaid archebu ymlaen llawA hoffech chi drefnu taith ystlum uniaith Gymraeg?

Mae’r teithiau ystlumod yn weithgareddau dwyieithog sydd yn cael eu hwyluso gan staff sy’n medru’r Gymraeg.

Os hoffech chi drefnu taith uniaith Gymraeg ar gyfer eich grŵp ar Nos Fawrth 7 neu 21 Awst cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk

Bydd angen grŵp o 5 o leiaf er mwyn cynnal y digwyddiad yma (hyd at 30 person ar bob taith)


____________________________________________


Join an exciting after-dark journey around the Museum to find bats. Wear sensible clothing and bring a torch (plus a flask if you like).

Walk starts at the main entrance, duration: 1½ hrs. For ages 8+, £5 per person, parking free. Pre-booking essentialWould you like a Welsh language Bat Walk?

Our bat walks are bi-lingual events facilitated by Welsh speaking staff.

If you would like to arrange a Welsh language bat walk for your group on either Tuesday 7 or 21 August please contact events@museumwales.ac.uk

A minimum group booking of 5 will be needed to run this event (max group size 30 per walk)

Share with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved