£5

Teithiau'r Ystlumod | Bat Walks

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Ymunwch a ni am daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod yr Amgueddfa wrth iddi nosi. Gwisgwch ddillad addas a dewch a fflachlamp (a fflasg os hoffech chi).

Mae’r daith yn dechrau wrth y brif fynedfa. Hyd: 1½ awr. Ar gyfer oed 8+, £5 y pen, parcio am ddim. Rhaid archebu ymlaen llaw

_____________________________________________________________________

Join an exciting after-dark journey around the Museum to find bats. Wear sensible clothing and bring a torch (plus a flask if you like).

Walk starts at the main entrance, duration: 1½ hrs. For ages 8+, £5 per person, parking free. Pre-booking essential


Share with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Saint Fagans

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved