£5

Multiple Dates

Teithiau'r Ystlumod | Bat Walks

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Ymunwch â ni am daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod yr Amgueddfa wrth iddi nosi. Gwisgwch ddillad addas a dewch â fflachlamp (a fflasg os hoffwch chi!)

Mae’r daith yn dechrau wrth y brif fynedfa, hyd: 1½ awr. Parcio am ddim.

Rhaid archebu ymlaen llaw.


Hygyrchedd: Mae’r digwyddiad hwn yn addas i ddefnyddwyr cadair olwyn ond bydd rhaid defnyddio llwybrau amgen mewn mannau. Cysylltwch â addysg@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu os hoffech chi drafod unrhyw bryderon.

Addasrwydd: 8+

Bydd hwyluswyr y digwyddiad hwn yn siarad Cymraeg a Saesneg.


----------------------------------------


Join an exciting after-dark journey around the Museum to find bats. Wear sensible clothing and bring a torch (plus a flask if you like).

Walk starts at the main entrance, duration: 1½ hrs. Parking free.

Pre-booking essential.


Accessibility: This event is suitable for wheelchair users but some sections will use alternative routes. Please contact learning@museumwales.ac.uk before booking if you would like to discuss any concerns.

Suitability: 8+

This event will be delivered by bilingual faciltators (Welsh and English).

Share with friends

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved