Free

Telling Tales - an adventure in bookmaking with artist Becky Adams / Adrodd...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanover Hall Arts Centre

Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Portfolio

For Ages 14 - 16 years old

A series of intensive weekend studio courses

Telling Tales - an adventure in bookmaking with artist Becky Adams

Saturday 24 March & Sunday 25 March - 10.30am - 2.30pm

At Llanover Hall, 25 Romilly Rd, Cardiff CF5 1FH

Create a mixed media book that explores your own story. Imagine a day in your life and retell it as an illustrated tale. Make your own concertina book that will unfold to reveal all sorts of adventures and hidden surprises. Using a variety of different techniques including collage, stitch, rubber stamping and even the use of an old typewriter.


Portffolio Criw Celf

Ar gyfer 14 – 16 mlwydd oed

Cyfres o gyrsiau stiwdio penwythnos trylwyr

Adrodd Straeon - antur mewn gwneud llyfrau gyda’r artist Becky Adams

dyddiau Sadwrn 24 Mawrth a Sul 25 Mawrth - 10.30am - 2.30pm

Yn Neuadd Llanofer, 25 Heol Romilly, Caerdydd CF5 1FH

Gewch chi greu llyfr cyfryngau cymysg sy’n chwilio eich stori chi eich hun. Dychmygwch ddiwrnod yn eich oes a’i ailadrodd fel hanes wedi’i ddarlunio. Fe wnewch eich llyfr consertina eich hun fydd yn ymagor i ddadlennu pob mathau o anturiaethau a phethau annisgwyl ynghudd. Gan ddefnyddio amrywiaeth o wahanol dechnegau gan gynnwys collage, pwytho, stampio rwber a hyd yn oed defnyddio hen deipiadur.

Share with friends

Date and Time

Location

Llanover Hall Arts Centre

Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved