£21.43

Multiple Dates

Terrarium Workshop / Gweithdy Terariwm

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Terrarium Workshop

Enjoy a hands-on and creative workshop and make your very own terrarium.

A terrarium is a glass vessel filled with miniature plants, rocks and soil, they mimic real landscapes and bring nature inside. There are two types of terrariums: open and closed, and some can thrive for over 40 years.

Growing the Future’s Horticultural Trainer, Ben, will guide you through the materials needed, the different types of terrarium and the variety of plants you can use; including tropical and succulents.

Bring your own empty jars to create a variety of different-sized terrariums to take home.

Booking is essential. 2-4pm. £20 (£18 Concessions & Garden Members) which includes entry to the Botanic Garden - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Course delivered as part of the Growing the Future project.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Gweithdy Terariwm

Mwynhewch weithdy ymarferol a chreadigol a gwnewch derariwm eich hun.

Llestr gwydr yw terariwm wedi’i lenwi â phlanhigion bach, creigiau a phridd, maen nhw’n dynwared tirweddau go iawn ac yn dod â natur y tu mewn. Mae 2 fath o deraria: agored a chaeedig, a gall rhai ffynnu am dros 40 mlynedd.

Bydd Hyfforddwr Garddwriaeth Tyfu’r Dyfodol, Ben, yn eich dangos y deunyddiau sydd eu hangen, y gwahanol fathau o deraria a’r amrywiaeth o blanhigion y gallwch eu defnyddio; gan gynnwys trofannol a suddlon.

Dewch â jariau eich hun i greu teraria mewn amrywiaeth o feintiau i fynd adref.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 2-4yp. £20 (£18 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved