Textured Silver pendant with Karen Williams - Creative workshop for adults...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

MOSTYN

12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Textured Silver pendant with Karen Williams

Creative workshop for adults
28 September 2019,
10:30am to 4:00pm

Karen’s work is influenced by the natural forms found along the shore. You’ll be taking similar sources to inspire your pendant and to explore markmaking in metal. Feel free to bring your own treasure along - seed cases, leaves or beach finds or use something from Karen's collection.

Initially you’ll experiment using copper and explore a variety of texturing techniques. You’ll then develop your design in silver; with lots of hammering, followed by some sawing at the bench and silver soldering to complete your pendant.

(There is an option to purchase additional silver direct from Karen, at an additional charge)

All materials are provided, but please do bring along any source material, drawings or inspirations that you may wish to work from.

No prior experience is needed.

£65 per person. [Student £60]

Booking is essential, please contact our shop Tuesday - Sunday 10.30 - 5pm

01492 868191 or shop@mostyn.org


Gweithdy tlws crog arian gweadol gyda Karen Williams - Gweithdai i oedolion

28 Medi 2019,
10:30am to 4:00pm

Dylanwadir ar waith Karen gan y ffurfiau naturiol a geir ar hyd lan y môr. Byddwch yn cymryd ffynonellau tebyg i ysbrydoli'ch tlws crog ac i archwilio gwneud marciau mewn metel. Mae croeso i chi ddod â'ch trysor eich hun - pod hadau, dail neu bethau o'r traeth neu ddefnyddio rhywbeth o gasgliad Karen.

I ddechrau, byddwch yn arbrofi gan ddefnyddio copr ac archwilio amrywiaeth o dechnegau gweadu. Yna byddwch yn datblygu eich dyluniad mewn arian; gyda llawer o forthwylio, ac yna llifio ar y fainc a sodro arian i gwblhau eich tlws crog.

[Am dâl ychwanegol, mae yna opsiwn i brynu arian ychwanegol yn uniongyrchol wrth Karen]

Darparir yr holl ddeunyddiau, a fyddech gystal â dod ag unrhyw ddeunydd ffynhonnell, darluniadau neu ysbrydoliaeth yr hoffech weithio ohonynt gyda chi.

Ni fydd angen unrhyw brofiad blaenorol.

£65 yr pen. [Myfyrwyr £60]

Mae archebu'n hanfodol, cysylltwch â'n siop dydd Mawrth - dydd Sul 10.30yb - 5.00yp.

01492 868191 neu shop@mostyn.org

Date and Time

Location

MOSTYN

12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved