€10 – €79

The Beauty Essentials Tour 2018 - Amsterdam

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

NH Grand Hotel Krasnapolsky

9 Dam

1012 JS Amsterdam

Netherlands

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Event description

Description

THE BEAUTY ESSENTIALS TOUR 2018

Schrijf je in voor The Young Living Beauty Essentials Tour in mei 2018. De Tour komt in 7 Europese steden in jouw omgeving, te beginnen in Vilnius, dan door naar Londen, Cluj, Frankfurt, Madrid, Amsterdam en hij eindigt in Wenen. In iedere betoverende stad die we bezoeken, brengen we een unieke en onvergetelijke dag met de meest uitgebreide, intensieve producttraining en tips voor de opbouw van een bedrijf. Dit is een evenement dat je niet wilt missen, dus reserveer vandaag nog een plaats om teleurstelling te voorkomen.


Deze eendaagse intensieve training bestaat uit:

  • Alles dat je moet weten om je favoriete Essentiële Persoonlijke Verzorgingsproducten te kunnen delen

  • Het is een intensieve training met zorgvuldig gekozen Savvy Minerals producten en producten voor de Persoonlijke Verzorging die je leert hoe je je huid dagelijks kunt verzorgen zonder chemicaliën te gebruiken

  • Er staan presentaties op het programma van top Beauty School Expert, Luba Vozarova, Doctor en Directrice Globale Programma’s van de Beauty School, en van Director of Sales, Jennifer R. Stoll.

Verder zul je ontvangen:

  • Een speciaal vervaardigde, hippe tas met onze kenmerkende Beauty School Essentiële Olieblend, Amoressence™. Deze blend heeft een romantisch aroma dat de zintuigen stimuleert en de huid er glad en jeugdig uit laat zien. De prettige en kalmerende geur is ideaal voor een ontspannende gezichts- of lichaamsmassage.

  • Voor de lunch en de hapjes tussendoor wordt gezorgd.


Locaties

-Vilnius

-London

-Cluj

-Frankfurt

-Madrid

-Amsterdam

-Wenen

Vergeet niet: de workshop wordt in het Engels gegeven. Als je behoefte hebt aan een vertaling in de taal van het gastland, zijn de bijkomende kosten €10 per persoon per headset.Geef deze keuze aan bij de inschrijving.


Straal Liefde voor de Producten uit! Deel je Kennis! Lever een Topprestatie!


In het geval dat een evenement door Young Living (Europe) Limited wordt gecanceld

Young Living (Europe) Limited (YL) legt zich toe op het aanbod van evenementen van hoge kwaliteit en heeft altijd als doel evenementen te laten doorgaan als de verkoop van tickets is begonnen. Soms zijn er echter omstandigheden die ons noodzaken een evenement te cancelen. Als dit het geval is, zal YL actief positieve stappen zetten om je zo snel mogelijk via e-mail op de hoogte te stellen. YL houdt zich het recht voor een evenement te wijzigen of te cancelen in het geval van onvoorziene omstandigheden, maar zal zijn uiterste best doen dit te vermijden.

Mocht YL een evenement cancelen waarvoor je betaald hebt, ontvang je het volledige bedrag terug (of een tegoed voor een volgend evenement).

Er wordt niet gerestitueerd na 30 dagen voorafgaand aan het evenement.

Vergeet niet: De organisatoren zijn niet gehouden tot restitutie van reis- of verblijfkosten die je gemaakt hebt, als het evenement wordt gecanceld of gewijzigd.

Kaart Overdracht

Als je een evenement toch niet bij kunt wonen, kun je je ticket overdragen. E-mail europeanevents@youngliving.com als je een ticket aan iemand anders wilt overdragen en vul je volledige naam en member ID in, alsmede de volledige naam, member ID en e-mailadres van degene aan wie je je ticket wilt overdragen. Vergeet niet: verdere financiële transacties zullen moeten plaatsvinden tussen jou en de nieuwe deelnemer. Er wordt geen overdracht meer geaccepteerd na 30 dagen voor het evenement.

Mocht je je informatie of registratiegegevens willen wijzigen, e-mail europeanevents@youngliving.com

Kinderen

Young Living is een bedrijf dat zich richt op het gezin; dat is dan ook de reden dat we kinderen van harte welkom heten op een aantal van onze Evenementen. We vragen je echter wel eraan te denken dat sommige presentaties en activiteiten misschien niet geschikt zijn en de aanwezigen gestoord kunnen worden door jonge kinderen.

-Kinderen onder de 2 jaar hebben gratis toegang.

-De toegangskosten voor kinderen tussen 2 en 12 jaar oud bedragen 50% van de kosten voor een volwassene.

-Voor kinderen boven de 12 wordt de prijs van een volwassene gerekend.

Ga naar europeanevents@youngliving.com om een kind voor dit evenement te registreren.

***************************************************

THE BEAUTY ESSENTIALS TOUR 2018

Join us this May 2018 to experience The Young Living Beauty Essentials Tour. Coming to 7 European cities near you starting off in Vilnius, then moving onto London, Cluj, Frankfurt, Madrid, Amsterdam and wrapping up in Vienna. Each glorious city we visit will bring a unique and unforgettable day filled with the most comprehensive, intensive product training and business building tips. It’s an event you won’t want to miss so secure your space now to avoid disappointment.


This One-Day in-depth training will include:

  • Everything you need to know to share your favourite Essential Personal Care products

  • Intensive training with selected Personal Care and Savvy Minerals products that will teach you how to create a daily, chemical-free skincare routine

  • Presentations from top Beauty School Expert, Luba Vozarova PhD, Director of Global Beauty School Programs and Director of Sales, Jennifer R. Stoll

You will also receive:

  • A tailor-made swag bag which includes our signature Beauty School Essential Oil blend, Amoressence™. It has a romantic aroma that invigorates the senses and helps smooth the look of skin for a youthful appearance. It’s pleasant and calming scent which is perfect for a relaxing facial or body massage.

  • Catered Lunch and snacks

LOCATIONS

-Vilnius

-London

-Cluj

-Frankfurt

-Madrid

-Amsterdam

-Vienna

Please note that the workshop will be delivered in English. If you require translation to the native language of the host country, there will be an additional charge of €10 per person for a headset. Please select this option upon registration.

Love the Products! Share your Knowledge! Be your Best!

Cancellation of an event by Young Living (Europe) Limited

Young Living (Europe) Limited (YL) is committed to offering high quality events and will always aim to run events once tickets sales started. Occasionally circumstances will arise which result in the need to cancel an event. When this is the case YL will take active and positive steps to inform you as soon as possible by email. YL reserves the right to modify or cancel any event if unforeseen circumstances arise but we will do our utmost to avoid doing so.

In case YL cancels an event that you have paid to attend, we will offer you a full refund (or a credit transfer for a future event).

No refunds will be issued after 30 days prior to the event.

Please note: If the event is cancelled or changed, the event organisers are not liable to give refunds for any travel or accommodation costs you may have incurred.

Ticket Transfers

If you are no longer able to attend an event you can you transfer your ticket. To transfer a ticket, please email europeanevents@youngliving.com and provide your full name and member ID as well as the name, member ID and email address of the person to whom you’d like to transfer the ticket. Please note: any further money transactions will have to occur between you and the new attendee. No Transfers will be accepted after 30 days prior to event.

If you would like to modify your information or registration details you will need to email europeanevents@youngliving.com

Children

Young Living is a family focused company; therefore, we welcome children to come to a variety of our Events. However, we do ask that you are mindful that some presentations and activities may not be suitable and young children may cause distraction.

-Children under 2 years old may attend free of charge

-Children between the ages of 2-12 may attend the Event at 50% of the cost of an adult ticket.

-Children over the age of 12 will require an adult ticket.

To register a child for the event, please contact europeanevents@youngliving.com

Share with friends

Date and Time

Location

NH Grand Hotel Krasnapolsky

9 Dam

1012 JS Amsterdam

Netherlands

View Map

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Save This Event

Event Saved