Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Parc y Scarlets

Llanelli

SA14 9UX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

The theme for this event is, Integrated Primary Care for Hywel Dda.

Integrated Primary Care for Hywel Dda provides a new vision for general practice across the region, and an essential component is Integrated Proactive Care.

Hywel Dda needs a Primary Care Service that can systematically enable patients to self-care, provide behavioural change support and/or refer patients to those who can assist with improving health and wellness for all. General practice is the most accessed part of the health system and is therefore uniquely placed to become the hub for proactive care in the future.

The Integrated Proactive Care event will provide ample opportunity to network with key stakeholders in Primary Care whilst also learning and share best practices.

Any dietary or additional requirements, please contact us directly:

Kate.C.Iceton@wales.nhs.uk

----------------------------------------------------------------------------

Y thema ar gyfer y digwyddiad hwn yw Gofal Sylfaenol Integredig ar gyfer Hywel Dda.

Mae Gofal Sylfaenol Integredig ar gyfer Hywel Dda yn darparu gweledigaeth newydd ar gyfer practisau cyffredinol ledled y rhanbarth, ac mae Gofal Rhagweithiol Integredig yn elfen hanfodol o hynny.

Mae ar Hywel Dda angen Gwasanaeth Gofal Sylfaenol sy'n gallu mynd ati'n systematig i alluogi cleifion i ofalu amdanynt eu hunain, darparu cymorth ar gyfer newid ymddygiad, a/neu atgyfeirio cleifion at y rheiny a all helpu i wella iechyd a lles pawb. Practisau cyffredinol yw'r rhan o'r system iechyd sy'n cael ei defnyddio fwyaf ac, felly, mae’r practisau hyn mewn sefyllfa unigryw i ddod yn ganolbwynt ar gyfer gofal rhagweithiol yn y dyfodol.

Bydd y digwyddiad Gofal Rhagweithiol Integredig yn gyfle da i rwydweithio â rhanddeiliaid allweddol ym maes Gofal Sylfaenol, ac i ddysgu a rhannu arferion gorau ar yr un pryd.

Cysylltwch â ni'n uniongyrchol os oes gennych unrhyw ofynion deietegol neu ychwanegol, a hynny trwy anfon neges e-bost at:

Kate.C.Iceton@wales.nhs.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Parc y Scarlets

Llanelli

SA14 9UX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved