Free

The Building Project - Gweithdy Wythnos Gymraeg / Welsh Week workshop

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Yn rhan o Wythnos Gymraeg Caerfyrddin, bydd y gweithdy hon yn ddwyieithog, gan roi cyfle i sgwrsio yn Gymraeg, gwrando ar y Gymraeg ac ymarfer siarad Cymraeg. Croeso i bawb!

Dyma gyfle unigryw i gymryd rhan yn y prosiect gwych hwn. Dewch draw i gymryd rhan mewn sesiwn a chreu eich tŷ plastr eich hun!

Beth yw cysgodfan? Beth yw tref? Sut rydym ni'n byw yn yr adeiladau sydd o'n hamgylch? Mae'r Building Project, gan arfer creadigol Freshwest, yn waith ar y cyd ag Oriel Myrddin sy'n gwahodd pobl i gymryd rhan yn y gwaith o greu eu haneddiad bach eu hunain lle gallent arbrofi, chwarae a dadlau.

Rhagor o wybodaeth: https://orielmyrddingallery.co.uk/event/the-building-project/

Mae'r holl sesiynau gweithdy yn cael eu harwain gan ein hwylusydd a bydd cyfle i bob un sy'n cymryd rhan wneud tŷ a fydd yn cael ei arddangos yn yr oriel, gan helpu i greu a thyfu ein hanheddiad bach ein hunain.

Mae'r holl sesiynau hyn AM DDIM i'w mynychu.


As part of Carmarthen’s Welsh Week this workshop will be bilingual giving an opportunity to converse, listen and practice speaking in Welsh. Everyone welcome!

An exclusive chance to take part in this fantastic project, come along for a session and make your own plaster house!

What is a shelter? What is a town? How do we live in the buildings that surround us? The Building Project, by creative practice Freshwest, is a collaboration with Oriel Myrddin Gallery that invites people to participate in the making of their own miniaturised settlement in which to experiment, play and debate.

More info: https://orielmyrddingallery.co.uk/event/the-building-project/

All workshop sessions are led by our facilitator and each participant will get to make a house that will sit on display in the gallery, helping to create and grow our own miniature settlement.

All of these sessions are FREE to attend.

Share with friends

Date and Time

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved