Free

The Child Welfare Inequalities Project Practitioner Workshop - Colwyn Bay

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Porth Eirias Centre

Colwyn Bay Promenade

Colwyn Bay

LL29

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Professor Jonathan Scourfield, CASCADE at Cardiff University
Professor Kate Morris Sheffield University
Dr Will Mason, Sheffield University


This seminar will tackle the relationship between deprivation and child protection. A recent four-nations study has shown that children are far more likely to be on child protection registers and come into care in the most deprived areas. In social care there is a tendency to take these inequalities for granted and see them as unavoidable. The seminar will open up possibilities for preventing such stark inequalities. It will include brand new research findings from Wales and also insights from England and Scotland that will resonate with the social care sector in Wales.


The event is aimed at practitioners and managers in children’s social care, especially from local authorities but also the third sector. There will be plenty of discussion time.Bydd y seminar hon yn mynd i'r afael â'r berthynas rhwng amddifadedd ac amddiffyn plant. Mae astudiaeth ddiweddar mewn pedair gwlad wedi dangos bod plant yn fwy tebygol o lawer i fod ar gofrestri amddiffyn plant ac i gael eu rhoi mewn gofal yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig. Ym maes gofal cymdeithasol mae tueddiad i gymryd yr anghydraddoldebau hyn yn ganiataol a'u hystyried yn rhywbeth nad oes modd ei osgoi. Bydd y seminar hon yn ystyried ffyrdd posibl o osgoi anghydraddoldebau mor sylweddol. Bydd yn cynnwys canfyddiadau ymchwil newydd sbon o Gymru, ynghyd â'r hyn a ddysgwyd yn Lloegr a'r Alban a fydd yn berthnasol i'r sector gofal yng Nghymru.


Digwyddiad ar gyfer ymarferwyr a rheolwyr ym maes gofal cymdeithasol plant yw hwn, yn enwedig o awdurdodau lleol, ond hefyd o'r trydydd sector. Bydd digonedd o amser i drafod.

Share with friends

Date and Time

Location

Porth Eirias Centre

Colwyn Bay Promenade

Colwyn Bay

LL29

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved