The Circular Revolution in Wales 2022  / Chwyldro Cylchol Cymru 2022

The Circular Revolution in Wales 2022 / Chwyldro Cylchol Cymru 2022

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

The National Waterfront Museum

Oystermouth Road

Maritime Quarter

SA1 3RD

United Kingdom

View map

A conference bringing together companies in Wales looking to improve their circularity

About this event

Welcome to the Circular Revolution!

This event is free and open to any businesses within Wales interested in exploring circular economy principles in their products, services and operations.

The day will be packed with talks, panel discussions, workshops and facilitated networking sessions all focused on understanding the Circular Economy opportunity for Welsh Businesses.

Agenda:

9:30 - Welcome Address

9:45 - Keynote Speakers

10:15 - Panel Session

11:15 – Lightning Pitches and Facilitated Networking

12.15 - Lunch

13:15 - Panel Session

14:00 – Workshop Session

16:00 - Access to Funding Talk

16:15 - Closing Address

See you there!

_____________________________

Am y digwyddiad hwn

Croeso i'r Chwyldro Cylchol!

Dyma ddigwyddiad am ddim sydd ar agor i fusnesau yng Nghymru sydd â diddordeb mewn archwilio egwyddorion economi gylchol yn eu cynnyrch, eu gwasanaethau a'u gweithrediadau.

Bydd y diwrnod yn llawn sgyrsiau, trafodaethau panel, gweithdai a sesiynau rhwydweithio wedi'u hwyluso sydd oll yn canolbwyntio ar ddeall cyfleoedd yr Economi Gylchol i fusnesau yng Nghymru.

Agenda:

9:30 - Anerchiad Croeso

9:45 - Prif Siaradwyr

10:15 - Trafodaeth panel

11:15 – Brolio Cyflym a Rhwydweithio wedi'i hwyluso

12.15 Cinio

13:15 - Sesiwn banel

14:00 – Gweithdy

16:00 - Sgwrs Mynediad i Gyllid

16:15 - Anerchiad i gloi

Gwelwn ni chi yno!

The Circular Revolution in Wales 2022  / Chwyldro Cylchol Cymru 2022 image

Share with friends