The Confidence Factor / Hanfod Hyder

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Skills Hub, 2nd floor

Cardiff University Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Are you ready for interacting with others in the workplace? Whilst work is something that can improve our confidence it can also knock us back at times. It is important that you build resilience and learn to deal with criticism in order to maintain your level of confidence in what you are doing.

This workshop will look at ways you can boost and build confidence and show you how to focus on your positive qualities. It will also look at how to build resilience and deal with criticism through using defusing techniques and at what confident communication looks like.

Please note: Bookings for all our workshops open two weeks in advance.


Ydych chi'n barod i ryngweithio â phobl eraill yn y gweithle? Er bod gwaith yn rhywbeth a all gynyddu ein hyder, gall ein llethu hefyd ar adegau. Mae'n bwysig i chi fod yn gryf a dysgu sut i ymdopi â beirniadaeth er mwyn bod yn hyderus yn yr hyn yr ydych yn ei wneud.

Bydd y gweithdy hwn yn ystyried ffyrdd y gallwch feithrin eich hyder, ac yn dangos i chi sut i ganolbwyntio ar eich rhinweddau cadarnhaol. Bydd hefyd yn trafod sut i fod yn gryf ac ymdopi â beirniadaeth drwy ddefnyddio technegau ymdawelu, ac yn ystyried beth yw cyfathrebu hyderus.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai bythefnos ymlaen llaw.

Date and Time

Location

Skills Hub, 2nd floor

Cardiff University Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved