Free

THE FUTURE OF ART HISTORY IN WALES: A Free Roundtable Discussion

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Drwm, National Library of Wales

Penglais Road

Aberystwyth

SY23 3BU

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

In 2016, the successful campaign to stop A-level Art History being dropped demonstrated the enthusiasm for art history among students, artists and educators across the UK. Yet the future of art history in all its forms – whether in schools, universities, libraries, galleries, arts centres or community groups – remains uncertain.

If, as the artist Jeremy Deller has argued, ‘Art history is the study of power, politics, identity and humanity’, the study and appreciation of art is more vital than ever in the tumultuous 21st century. In Wales, art history is inextricably linked with the political: the lack of critical attention has led to Welsh artists being marginalised or excluded from the canon altogether. How can art history in Wales work to recover movements, groups, individuals or works that have been lost? How can it consider, contextualise and celebrate Wales’s rich and diverse art history, bringing it to new audiences? What are the shared experiences with other humanities subjects (such as literary studies), and what can these disciplines learn from each other?

Join us for a free roundtable discussion with leading artists, curators and historians to discuss the future of Welsh art history/art history in Wales. The event will be chaired by Peter Wakelin (Independent writer and curator) and will feature contributions from

  • Iwan Bala (Artist/University of South Wales)
  • Morfudd Bevan (Curator, National Library of Wales)
  • Robert Meyrick (Head of Department, Aberystwyth School of Art)
  • Nick Thornton (Head of Fine and Contemporary Art, Amgueddfa Cymru)
  • Sarah Tombs (Sculptor/University of Wales Trinity St David)

This free public event is part of Word and Image: The Second Modernist Network Cymru (MONC) Conference. It will be followed by a wine reception generously sponsored by Aberystwyth School of Art.Dyfodol Hanes Celf yng Nghymru

Trafodaeth Ford Gron ddi-dâl

Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

12 Medi 2017, 5-6.30pm

Derbyniad gwîn yn Ysgol Gelf Aberystwyth yn dilyn y drafodaeth

Amlygodd lwyddiant yr ymgyrch i achub Safon-uwch Hanes Celf rhag cael ei gollwng o’r cwriciwlwm yn 2016 y brydfrydedd sydd yn bodoli am hanes gelf ymhlith myfyrwyr, arlunwyr ac addysgwyr, ledled y DU.

Serch hynny, mae ei ddyfodol- yn ei amryw weddau- mewn ysgolion, prifysgolion a llyfrgelloedd- yn ansicr o hyd.

Os, fel y dadleua’r artist Jeremy Deller, yw ‘Hanes celf yn astudiaeth o bŵer, gwleidyddiaeth, hunaniaeth a dynoliaeth’, yna mae’r broses o’i werthfawrogi a’i werthuso yn bwysicach nag erioed, yn yr 21ain ganrif dymhestlog hon. Mae hanes celf yng Nghymru yn annatod wrth y gwleidyddol: mae’r diffyg sylw beirniadol yn golygu bod artistiaid Cymreig wedi cael eu hanwybyddu, neu eu heithrio o’r canon yn gyfangwbl.

Sut y gall hanes celf yng Nghymru weithio i adfer y mudiadau, grwpiau, unigolion a gweithiau a gollwyd? Ym mha ffordd y gall ystyried, rhoi yn ei gyd-destun, a dathlu hanes cyfoethog celf Cymreig, a’i gyflwyno i gynulleidfaoedd newydd? Pa brofiadau sydd gan y dyniaethau eraill (megis astudiaethau llenyddol) yn gyffredin, a beth y gall y disgyblaethau hyn ddysgu wrth ei gilydd?

Ymunwch â ni am drafodaeth ford gron ddi-dâl yng nghwmni artistiaid blaengar, curadwyr a haneswyr i drafod dyfodol Hanes celf Cymreig/ hanes celf yng Nghymru. Peter Wakelin (awdur a churadur annibynnol) fydd yn cadeirio, gyda chyfraniadau wrth:

  • Iwan Bala (Artist/Prifysgol de Cymru)
  • Morfudd Bevan (Curadur, Llyfrgell Genedlaethol Cymru)
  • Robert Meyrick (Pennaeth Adran, Ysgol Gelf Aberystwyth)
  • Nick Thornton (Pennaeth yr Adran Gelf Gain a Chelf Cyfoes, Amgueddfa Genedlaethol Cymru)
  • Sarah Tombs (Cerflunydd/Prifysgol y Drindod Dewi Sant)

Mae’r digwyddiad cyhoeddus, di-dâl hwn yn rhan o Word and Image: The Second Modernist Network Cymru (MONC) Conference. Bydd derbyniad gwîn yn dilyn y drafodaeth, dan nawdd caredig Ysgol Gelf Aberystwyth.

Share with friends

Date and Time

Location

The Drwm, National Library of Wales

Penglais Road

Aberystwyth

SY23 3BU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved