The Innovation Network for Health and Social Care in Wales - Winter Meeting

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Life Sciences Hub Wales

3 Assembly Square

2nd Floor

Cardiff Bay

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Event description
Cyfle i rannu'ch prosiectau, syniadau ac atebion. Opportunity to share your projects, ideas and solutions.

About this Event

Bydd cyfarfod nesaf y Rhwydwaith Arloesi ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru yn cael ei gynnal ar 14 Tachwedd 2019, ac rydyn ni’n awyddus i roi’r cyfle i chi i gyd rannu eich prosiectau, syniadau ac atebion.

Yn y bore, bydd aelodau o’r maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cael y cyfle i rannu rhai o’u prosiectau a’u syniadau sy’n cael eu harwain gan y galw - y Diwydiant, efallai y gallwch chi helpu!

Yn y prynhawn, bydd aelodau o’r diwydiant yn cael y cyfle i rannu rhai o’u hatebion, gwasanaethau a chynhyrchion arloesol - Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gallai’r rhain ein helpu o ddifrif i ddatrys ein heriau neu feddwl amdanynt mewn ffordd wahanol!

Cofrestrwch i ddod ac, os hoffech chi, dewiswch yr opsiwn i drefnu slot ar gyfer cyflwyno.

Agenda ddrafft:

09:00 - 09:30 Cofrestru

09:30 - 0945 Croeso

09:45 - 11:00 Cyflwyniad gan aelodau o’r maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

11:00 - 11:30 EGWYL A RHWYDWEITHIO

11:30 - 12:30 Cyflwyniad gan aelodau o’r maes Iechyd a'r Diwydiant

12:30 - 13:30 CINIO

13:30 - 14:30 Cyflwyniadau gan aelodau o’r diwydiant

14:30 - 15:00 EGWYL A RHWYDWEITHIO

15:00 - 15:30 Cyflwyniadau gan aelodau o’r diwydiant

15:45 CLOI A RHWYDWEITHIO

DS: 15 munud i bob cyflwyniad!

The next meeting of the Innovation Network for Health and Social Care in Wales will be held on the 14 November 2019, and we are keen to give you all the opportunity to share your projects, ideas and solutions.

In the morning, Health and Social Care members will be given the opportunity to share some of their demand-led projects and ideas – Industry, you may be able to help!

In the afternoon, industry members will have the opportunity to share some of their innovative solutions, services and products - Health and Social Care, these could really help us solve or think about our challenges differently!

Please sign up to attend and, if you would like to, please select the option to book a slot to present.

Draft agenda:

09:00 - 09:30 Registration

09:30 - 0945 Welcome

09:45 - 11:00 Presentation from Health and Social Care members

11:00 - 11:30 BREAK & NETWORKING

11:30 - 12:30 Presentation from Health & Industry members

12:30 - 13:30 LUNCH

13:30 - 14:30 Presentations from industry members

14:30 - 15:00 BREAK & NETWORKING

15:00 - 15:30 Presentations from industry members

15:45 CLOSE & NETWORKING

NB: 15 minutes per presentation!

Share with friends

Date and Time

Location

Life Sciences Hub Wales

3 Assembly Square

2nd Floor

Cardiff Bay

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved