The Property Market Update - Bangor
Free
The Property Market Update - Bangor

The Property Market Update - Bangor

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Natwest

247 High Street

Bangor

LL57 1RW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Having had the vote to stay or leave the European Union and UK deciding to leave we are now in unchartered waters.

How has the Property Market been affected by this decision?

Join us to listen to an overview from professionals in the Property Market followed by an open forum.

Speakers include:

  1. Adam Owens - Williams Denton Accountants

  2. Bethan Edwards - Personal Mortgage Adviser NatWest

  3. Dafydd Hardy - estate agent

  4. Hugh Downer - Real Estate Relationship Manager NatWest

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ar ôl cael y bleidlais i aros neu adael yr Undeb Ewropeaidd a'r Deyrnas Unedig penderfynu gadael yr ydym yn awr mewn dyfroedd dieithr.

Sut mae'r Farchnad Eiddo cael eu heffeithio gan y penderfyniad hwn?

Ymunwch â ni i wrando trosolwg gan weithwyr proffesiynol yn y Farchnad Eiddo ac yna fforwm agored.

Mae'r siaradwyr yn cynnwys:

  1. Adam Owens - Cyfrifwyr Williams Denton Cyfrifwyr

  2. Bethan Edwards - Ymgynghorydd Morgais Personol NatWest

  3. Dafydd Hardy - gwerthwr tai

  4. Hugh Downer - Rheolwr Perthynas Cyllid Eiddo Stad NatWest

Share with friends
Date and Time
Location

Natwest

247 High Street

Bangor

LL57 1RW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved