Sales Ended

The Sex Work Research Hub Annual Postgraduate Research Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Richard Price Building

Swansea University

Singleton Park Campus

Sketty

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

The Consortium for Sexuality Studies is delighted to host The Sex Work Research Hub Annual Postgraduate Research Conference!

The morning will be dedicated to presentations by postgraduate researchers and the afternoon will focus on three workshop sessions, chaired by members of the SWRH:

  • Workshop 1 – Methods, ethics and risk
  • Workshop 2 – Getting the most out of your supervisor
  • Workshop 3 – Building your CV and making an impact

We are pleased to announce that Dr Belinda Brooks-Gordon will give the keynote address!

---------------------------------------------------------------------------------

This free conference will be of interest to researchers, students, sex workers and activists who have an interest in issues related to the sex industry globally and within the UK

Those wishing to present should submit an abstract of no more than 300 words to Debbie Jones by Friday November 30th

---------------------------------------------------------------------------------

Registration will be open from 9:30am

A free lunch will be provided and we hope to arrange a social event for the evening of the 25th!

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------


Mae’n bleser gan y Consortiwm Astudiaethau Rhywioldeb gynnal Cynhadledd Flynyddol Ôl-raddedig Y Ganolfan Ymchwil Gwaith Rhyw!

Byddwn yn cael cyflwyniadau gan ymchwilwyr ôl-raddedig drwy’r bore ac wedyn yn y prynhawn byddwn yn canolbwyntio ar dair sesiwn gweithdy, a fydd yn cael eu cadeirio gan aelodau’r SWRH:

  • Gweithdy 1 – Dulliau, moeseg a risg
  • Gweithdy 2 – Manteisio i’r eithaf ar eich goruchwyliwr
  • Gweithdy 3 – Adeiladu eich CV a chreu argraff

Rydym yn falch o gyhoeddi mai Dr Belinda Brooks-Gordon fydd yn traddodi’r prif anerchiad!

---------------------------------------------------------------------------------

Bydd y gynhadledd am ddim hon o ddiddordeb i ymchwilwyr, myfyrwyr a gweithwyr rhyw ac ymgyrchwyr sydd â diddordeb mewn materion yn ymwneud â’r diwydiant rhyw drwy’r byd i gyd ac o fewn y DU.

Dylai’r rhai hynny sy’n dymuno cyflwyno anfon crynodeb nid mwy na 300 o eiriau at Debbie Jones erbyn dydd Gwener 30 Tachwedd.

---------------------------------------------------------------------------------

Cofrestru o 9.30am

Darperir cinio am ddim ac rydym yn gobeithio trefnu digwyddiad cymdeithasol gyda’r nos ar y 25ain!


Share with friends

Date and Time

Location

Richard Price Building

Swansea University

Singleton Park Campus

Sketty

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved