The Shadow of the Mine: Coal and the End of Industrial Britain

The Shadow of the Mine: Coal and the End of Industrial Britain

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
In this seminar, Huw Beynon talks about his recent publication on King Coal and the rise and fall of Britain's most important industry.

About this event

(English below)

Yn y seminar hon, mae Huw Beynon yn sôn am ei gyhoeddiad diweddar ar King Coal a chynnydd a chwymp diwydiant pwysicaf Prydain.

Nid oedd neb yn ymgnawdoli yr oes ddiwydiannol yn fwy na'r glowyr. Mae Shadow of the Mine yn adrodd hanes King Coal yn ei anterth a'r hyn a ddigwyddodd i gymunedau glofaol ar ôl i'r pyllau olaf gau.

Roedd glo yn ganolog i economi Prydain, gan bweru ei ffatrïoedd a'i rheilffyrdd. Roedd yn cario pwysau gwleidyddol hefyd. Yn yr wythdegau fe roddodd y glowyr bopeth yn y fantol mewn streic blwyddyn o hyd yn erbyn caeadau Thatcher. Rhagwelodd y golled farwolaeth eu diwydiant. Cafodd degau o filoedd eu bwrw i'r farchnad lafur gydag isafswm o gyngor a chefnogaeth. Ond mae gwleidyddiaeth Prydain i gyd yn troi'n sydyn o amgylch etholaethau'r meysydd glo, a bleidleisiodd dros Geidwadwyr Boris Johnsons yn 2019. Hyd yn oed yng Nghymoedd Cymru, lle mae'r wal goch yn dal i sefyll, mae'r gefnogaeth i'r Blaid Lafur wedi haneru mewn cenhedlaeth.

Mae'r awduron Huw Beynon a Ray Hudson wedi defnyddio degawdau o ymchwil i groniclo'r newidiadau nodedig hyn drwy eiriau'r bobl oedd yn byw trwyddynt.

Mae'n bleser gennym groesawu'r Athro Emeritws Huw Beynon (Cyfarwyddwr WISERD 2008-2010) i drafod ei gyhoeddiad diweddar gyda'r Athro Emeritws Gareth Rees (Cyfarwyddwr WISERD 2010-2013). Bydd y sesiwn yn cael ei chadeirio gan yr Athro Ian Rees Jones, sef Cyfarwyddwr Canolfan Cymdeithas Sifil WISERD ar hyn o bryd.

_____________________________________________________________________________________

No one personified the age of industry more than the miners. The Shadow of the Mine tells the story of King Coal in its heyday and what happened to mining communities after the last pits closed.

Coal was central to the British economy, powering its factories and railways. It carried political weight, too. In the eighties the miners risked everything in a year-long strike against Thatcher’s shutdowns. Defeat foretold the death of their industry. Tens of thousands were cast onto the labour market with a minimum amount of advice and support. Yet British politics all of a sudden revolves around the coalfield constituencies that lent their votes to Boris Johnsons Conservatives in 2019. Even in the Welsh Valleys, where the red wall still stands, support for the Labour Party has halved in a generation.

Authors Huw Beynon and Ray Hudson have drawn on decades of research to chronicle these momentous changes through the words of the people who lived through them.

We are delighted to welcome Emeritus Professor Huw Beynon (WISERD Director 2008-2010) to discuss his recent publication with Emeritus Professor Gareth Rees (WISERD Director 2010-2013). The session will be chaired by Professor Ian Rees Jones who is the current WISERD Civil Society Centre Director.

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved