The Story of Plastic - Free Online Screening of the Documentary Film

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
The Story of Plastic takes a sweeping look at the man-made crisis of plastic pollution and the effect it has on the health of our planet.

About this Event

SDCC+ in partnership with Public Health Wales are inviting you to join the free online screening of the feature length documentary The Story of Plastic available from July 8th to July 15th 2020.

Following the screening you will have the opportunity to join an online discussion on July 15th 2020 (time to be confirmed).

We are also asking participants to make a pledge towards reducing plastic pollution. This could be just one small thing to help make a difference. We will arrange an informal online session in October 2020 to allow people to feedback on their pledges and have an open discussion about the difference watching the film has made to individuals and their families.

The film links with Plastic Free July, a global movement that helps millions of people be part of the solution to plastic pollution, so we can have cleaner streets, oceans and beautiful communities. Their aim is for people to choose to refuse single use plastic.

https://www.plasticfreejuly.org

Sign up if you would like to view the film. Attendees will receive a link to stream the film on Monday 6th July 2020. The link will be delivered to the email address you use to RSVP.

To ensure optimal streaming, we recommend that attendees use one of the following web browsers: Firefox 52 and above Chrome 58 and above Edge 14 and above Safari 10. You will need to to use Indee.tv to screen the film.

We will reconvene on Wednesday 15th July (time to be confirmed) for an online discussion; you will receive a separate link for the discussion event alongside the streaming link for the film.

Please visit https://www.youtube.com/watch?v=37PDwW0c1so to view a trailer of the film.

Mae SDCC+ mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn eich gwahodd i ddangosiad yn rhad ac am ddim ar-lein o'r rhaglen ddogfen hir, The Story of Plastic, rhwng 8 a 15 Gorffennaf 2020.

Rydyn ni hefyd yn gofyn i gyfranogwyr wneud addewid tuag at leihau llygredd plastig. Gallai hyn fod yn un peth bach yn unig i helpu i wneud gwahaniaeth. Byddwn yn trefnu sesiwn ar-lein anffurfiol ym mis Hydref 2020 i ganiatáu i bobl roi adborth ar eu haddewidion a chael trafodaeth agored am y gwahaniaeth y mae gwylio'r ffilm wedi'i wneud i unigolion a'u teuluoedd.

Mae'r ffilm yn cysylltu â Plastic Free July, mudiad byd-eang sy'n helpu miliynau o bobl i fod yn rhan o'r ateb i lygredd plastig, er mwyn sicrhau y bydd gennym strydoedd a chefnforoedd glanach a chymunedau prydferth. Eu nod yw i bobl ddewis gwrthod defnyddio plastig untro.

https://plasticfreejuly.org

Cofrestrwch os hoffech chi wylio’r ffilm. Bydd y rhai sy'n cofrestru yn derbyn dolen i ffrydio'r ffilm ddydd Llun 6 Gorffennaf 2020. Bydd y ddolen yn cael ei hanfon i'r cyfeiriad e-bost y byddwch chi’n ei ddefnyddio i RSVP.

Er mwyn sicrhau'r ffrydio gorau posibl, byddem yn argymell eich bod yn defnyddio un o'r porwyr gwe canlynol: Firefox 52 ac uwch, Chrome 58 ac uwch, Edge 14 ac uwch, Safari 10. Bydd angen i chi ddefnyddio Indee.tv i wylio’r ffilm.

Byddwn yn ailymgynnull ddydd Mercher 15 Gorffennaf (amser i'w gadarnhau) ar gyfer trafodaeth ar-lein; byddwch yn derbyn dolen ar wahân ar gyfer y ffilm.

Ewch i https://www.youtube.com/watch?v=37PDwW0c1so i wylio rhagflas o'r ffilm.


		The Story of Plastic  - Free Online Screening of the Documentary Film image

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved