The UK Gold - Cardiff Film Screening / Dangosiad Ffilm yn Nghaerdydd

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Chapter Arts Centre

Market Road

Cardiff

CF5

United Kingdom

View map

Description

Action Aid, Christian Aid and Oxfam bring you a screening of a new award-winning documentary, ‘The UK Gold’.

The film explores global tax dodging through the eyes of an east London vicar, Revd William Taylor, following him as he stands up to the financial institutions of the City of London.

“I hadn’t realised the extent of the impact tax dodging has on aid and the developing world,” said Revd Taylor. “There are countries in Africa struggling because the City is helping companies that operate there to channel funds through havens and avoid paying the taxes they owe.”

Narrated by The Wire’s Dominic West, the soundtrack features an original sound score by Thom Yorke of Radiohead, Robert Del Naja of Massive Attack and Guy Garvey of Elbow.

The film will be followed by a short Q&A with Matti Kohonen, Development Finance Policy Adviser with Oxfam International, and an informal workshop with tax justice campaigners.

FREE film.

Click here to watch the trailer: http://www.theukgold.co.uk/

____________

Hoffai Action Aid, Cymorth Cristnogol ac Oxfam eich gwahodd i ddangosiad o ffilm ddogfen ‘The UK Gold’.

Mae’r ffilm yn archwilio problem osgoi trethi trwy lygaid offeriad yn Nwyrain Llundain, Parch William Taylor, gan ei ddilyn wrth iddo herio sefydliadau ariannol y Ddinas.

“Nid oeddwn wedi sylweddoli i ba raddau mae osgoi talu trethi yn effeithio ar gymorth ac ar wledydd sy’n datblgu,” medd Parch William Taylor. “Mae yna wledydd yn Affrica sy’n wynebu trafferthion oherwydd bod y Ddinas yn helpu cwmnïau sydd gweithredu yno i gyfeirio’u harian trwy hafannau treth er mwyn osgoi talu’r trethi sydd yn ddyledus iddynt.”

Ffilm wedi’i adrodd gan Dominic West o The Wire, cerddoriaeth yn cynnwys sgôr wreiddiol gan Thom Yorke o Radiohead, Robert Del Naja o Massive Attack a Guy Garvey o Elbow.

Bydd yn ffilm yn cael ei ddilyn gan sesiwn C&A byr gyda Matti Kohonen, Cyngorydd Polisi Ariannu Datblygiad gyda Oxfam International, a gweithdy efo ymgyrchwyr dros gyfiawnder treth.

Ffilm rhad ac AM DDIM.

Cliciwch yma i wylio’r hysbyseb http://www.theukgold.co.uk/