Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

The Wales Media Awards 2017

awards@walesmediaawards.co.uk

Friday, 31 March 2017 from 19:00 to 23:30 (BST)

The Wales Media Awards 2017

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
Table of ten Ended £780.00 £39.54
Standard 1d 5h 22m £80.00 £5.55
Entrants shortlisted for the Independent Community News Service and Student Journalist categories ONLY qualify for ONE ticket per entry at the reduced rate of £50. Ended £50.00 £3.69

Who's Going

Loading your connections...

Share The Wales Media Awards 2017

Event Details

The Wales Media Awards 2017

Date: Friday 31 March 2017

Venue: Mercure Holland House Hotel, Cardiff.

Website: www.walesmediaawards.co.uk

Contact the organiser email: wma@spencerdavid.co.uk

 

You are warmly invited to attend this year’s Wales Media Awards.

 

The evening is the major Welsh fundraiser for the Journalists’ Charity, which supports working and retired journalists in urgent need with advice, grants and other forms of financial assistance.

 

The prestigious black tie Awards Ceremony will be hosted by broadcaster Dermot Murnaghan at the Mercure Holland House Hotel, Cardiff on 31 March 2017, and will include a sparkling wine reception, three course meal, the presentation of the Awards, and plenty of opportunity for socialising and networking with media colleagues from around Wales with a late bar until 1.00am.  Following the awards’ ceremony a “fun” casino will offer roulette and blackjack tables and the chance to win some great prizes, while supporting the Journalists’ Charity.  So please book your ticket now.

 

Tickets to include drinks reception and three course dinner are just £80 each - tables of 10 are available at £780 (Booking fees apply in addition). Entrants shortlisted for the Independent Community News Service and Student Journalist categories ONLY qualify for ONE ticket per entry at the reduced rate of £50. (Booking fees apply in addition).

 

The Wales Media Awards are organised by Spencer David with the generous support of a range of sponsors and partners on behalf of the Journalists’ Charity in Wales.

 

 Overnight accommodation

Mercure Holland House Hotel is offering special rates for overnight accommodation on Friday and Saturday night, so why not make a real occasion of it?

 Hotel bookings need to be made by 16 February 2017, and may be cancelled up until this date without penalty. Any hotel bookings made after this date are non-refundable. For full details or to book accommodation, please contact the hotel on 02920 435 062 and quote Wales Media Awards.

 =============================================================

 

Gwobrau Cyfryngau Cymru 2017

Dyddiad: Dydd Gwener 31 Mawrth 2017

Lleoliad: Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd.

Gwefan: www.walesmediaawards.co.uk

E-bost cysylltu â’r trefnydd: wma@spencerdavid.co.uk

 

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i fynychu Gwobrau Cyfryngau Cymru eleni.

 

Dyma'r brif noson yng Nghymru ar gyfer codi arian i Elusen y Newyddiadurwyr, sy'n cefnogi newyddiadurwyr sy'n gweithio ac wedi ymddeol drwy ddarparu cyngor brys, grantiau a ffurfiau eraill o gymorth ariannol.

 

Cyflwynir y Seremoni Wobrwyo fawreddog tei du gan y darlledwr Dermot Murnaghan yng Ngwesty'r Mercure Holland House, Caerdydd ar 31 Mawrth 2017. Bydd y noson yn cynnwys derbyniad gwin pefriog, pryd tri chwrs, cyflwyno'r Gwobrau, a digon o gyfle i gymdeithasu a rhwydweithio gyda chydweithwyr o'r cyfryngau ar draws Cymru gyda bar hwyr tan 1.00am.  Ar ôl y seremoni wobrwyo bydd casino "hwylus" yn cynnig byrddau rwlét a blacjac a'r cyfle i ennill gwobrau arbennig, wrth gefnogi Elusen y Newyddiadurwyr.  Felly archebwch eich tocyn nawr.

 

Mae'r tocynnau sy'n cynnwys derbyniad diodydd a swper tri chwrs ar gael am £80 yr un yn unig - mae byrddau o 10 ar gael am £780 (Mae ffioedd archebu ychwanegol mewn grym). Ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer ar gyfer categorïau Gwasanaeth Newyddion Cymunedol Annibynnol a Myfyriwr Newyddiaduraeth yn UNIG sy'n gymwys ar gyfer UN tocyn mynediad am bris gostyngol o £50. (Mae ffioedd archebu ychwanegol mewn grym).

 

Trefnir Gwobrau Cyfryngau Cymru gan Spencer David gyda chymorth hael amrywiaeth o noddwyr a phartneriaid ar ran Elusen y Newyddiadurwyr yng Nghymru.

 

 Llety dros nos

Mae Gwesty Mercure Holland House yn cynnig cyfraddau arbennig am aros dros nos ar nos Wener a nos Sadwrn, felly beth am wneud gwir achlysur ohoni?

 Rhaid archebu'r Gwesty erbyn 16 Chwefror 2017, a gellir canslo hyd at y dyddiad hwn heb gael dirwy. Ni fydd unrhyw ad-daliadau ar gyfer archeb a wneir ar ôl y dyddiad hwn. Am fanylion llawn neu i archebu llety, cysylltwch â'r gwesty drwy ffonio 02920 435 062 a dyfynnu Gwobrau Cyfryngau Cymru.

 

Do you have questions about The Wales Media Awards 2017? Contact awards@walesmediaawards.co.uk

Save This Event

Event Saved

When & Where


Mercure Cardiff Holland House Hotel
26 Newport Road
CF24 0DD Cardiff
United Kingdom

Friday, 31 March 2017 from 19:00 to 23:30 (BST)


  Add to my calendar
The Wales Media Awards 2017
Things to do in Cardiff Gala

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.