Free

Think Employee Ownership Breakfast Seminar

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tramshed Tech

Pendyris Street

Unit D

Cardiff

CF11 6BH

United Kingdom

View Map

Event description
Think Employee Ownership Breakfast Seminar

About this Event

Do you know about Employee Ownership as a potential succession planning option? Are any of your clients close to retirement or want to move on from their businesses?

Employee Ownership is the fastest growing form of business ownership in the UK and it’s easy to see why. Employee owned businesses are more profitable, have increased productivity, are better at attracting and retaining quality staff and have improved economic resilience.

This free event, run by Social Business Wales, aims to educate those working in professional services about this type of business ownership model. Our speakers come from an accounting and legal background and have expertise in advising clients on employee ownership for their businesses. We will also hear from a company who has gone through the employee ownership process and is now reaping the benefits of working in this way.

Where: Tramshed Tech

When: Thursday 26 September, 8:00 - 10:00

Speakers include:

Andrew Evans, Geldards

Hayley Bradfield, Watts Gregory

Chris Price-Jones, BIC Innovation

This event will be delivered in English.

About Social Business Wales

Social Business Wales is funded by the European Regional Development Fund and Welsh Government. It is delivered by the Wales Co-operative Centre and is part of the Business Wales service. Social Business Wales aims to support social businesses with aspirations to grow.

Dysgwch ragor am Berchnogaeth gan Weithwyr yn y digwyddiad hwn sydd AM DDIM.

Ydych chi'n gwybod am Berchenogaeth gan Weithwyr fel opsiwn posib am gynllunio ar gyfer olyniaeth? A yw unrhyw un o'ch cleientiaid yn agos at ymddeol neu'n dymuno symud ymlaen o'u busnesau?

Perchnogaeth gan Weithwyr yw'r math o berchnogaeth busnes sy'n tyfu'n gyflymaf yn y DU ac mae'n hawdd deall pam. Mae busnesau sa berchnogir gan weithwyr yn fwy proffidiol, mae ganddynt gynhyrchiant cynyddol, maent yn fwy llwyddiannus wrth ddenu a chadw staff o safon uchel ac mae ganddynt wytnwch economaidd gwell.

Nod y digwyddiad rhad ac am ddim hwn, sy'n cael ei redeg gan Fusnes Cymdeithasol Cymru, yw addysgu'r rhai hynny sy'n gweithio mewn gwasanaethau proffesiynol am y math hwn o fodel perchnogaeth busnes. Fe ddaw ein siaradwyr o gefndir cyfrifyddu a chyfreithiol ac mae ganddynt arbenigedd ym maes cynghori cleientiaid ar berchnogaeth gan weithwyr ar gyfer eu busnesau. Byddwn ni hefyd yn clywed gan gwmni sydd wedi mynd trwy'r broses perchnogaeth gan weithwyr ac sydd erbyn hyn yn medi buddion gweithio fel hyn.

Ble: Tramshed Tech

Pryd: Dydd Iau 26 Medi, 8:00 - 10:00

Mae'r siaradwyr yn cynnwys:

Andrew Evans, Geldards

Hayley Bradfield, Watts Gregory Chris Price-Jones, BIC Innovation

Cyflwynir y digwyddiad hwn yn Saesneg.

Ynglŷn â Busnes Cymdeithasol Cymru

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Caiff ei gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru ac mae’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru. Nod Busnes Cymdeithasol Cymru yw cefnogi busnesau cymdeithasol sydd â dyheadau i dyfu.

Share with friends

Date and Time

Location

Tramshed Tech

Pendyris Street

Unit D

Cardiff

CF11 6BH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved