£45

Throw an oven proof dish with Mill Rundle Pottery

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Mill Rundle Pottery, Dolwerdd, Drefach Felindre, SA44 5UG

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

In this morning workshop you will create a simple pie dish fit for oven or table. Simon Day will lead you through the process from preparing the clay and centring on the wheel to throwing your final dish. It will be fired and glazed ready for you to use, with pride. Simon is a potter with more than 40 years’ experience making domestic stone wear and creating ceramics for some Michelin starred restaurants.

16+

Lluniwch ddysgl sy’n gallu gwrthsefyll gwres y ffwrn gyda Mill Rundle Pottery

Yn y gweithdy bore hwn byddwch yn creu dysgl bastai syml sy’n addas i’r ffwrn neu’r ford. Bydd Simon Day yn eich arwain trwy’r broses, o baratoi’r clai a’i ganoli ar yr olwyn i lunio eich dysgl derfynol. Bydd yn cael ei thanio a’i gwydro ar eich cyfer er mwyn i chi ei defnyddio â balchder. Mae Simon yn grochenydd sydd â mwy na 40 mlynedd o brofiad o wneud crochenwaith caled ar gyfer y cartref a chreu cerameg ar gyfer rhai bwytai sydd â seren Michelin.

16+

Share with friends

Date and Time

Location

Mill Rundle Pottery, Dolwerdd, Drefach Felindre, SA44 5UG

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved