Free

Time to Change Wales - Pledged Organisation Network Event (North Wales)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coleg Cambria – Deeside

Kelsterton Road

Connah's Quay

CH5 4BR

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

This event will provide Time to Change Wales representatives of pledged organisations with the opportunity to share best practice on the practical implementation of the action plan, troubleshoot any challenges which you are currently facing and be inspired by others to take back new ideas and activities within your own workplace. This willbe a practical session and we encourage as much participation and input from particiapants as possible. Due to capacity limitations, a maximum of two representatives from each organisations may attend. A light lunch and refreshments will be provided throughout the session. Lunch will start at 12:30 with the formal agenda to kick off at 13:00.


Bydd y digwyddiad hwn yn darparu cynrychiolwyr Amser i Newid Cymru o'r sefydliadau sydd wedi arwyddo'r addewid sefydliadol y cyfle i rannu arferion gorau ar weithredu'r cynllun gwaith yn ymarferol, datrys unrhyw heriau sy'n eich wynebu ar hyn o bryd a cael eich ysbrydoli gan eraill i fynd yn ôl syniadau newydd a gweithgareddau o fewn eich gweithle. Bydd hwn yn sesiwn ymarferol ac rydym yn annog cymaint o gyfranogiad a mewnbwn gennych ag y bo modd. Oherwydd y cyfyngiadau ar gapasiti, dim ond uchafswm o ddau gynrychiolydd o bob sefydliad fydd yn cael ei ganiatáu. Bydd lluniaeth ysgafn yn cael ei ddarparu drwy gydol y digwyddiad. Bydd cinio ar gael o 12:30yh ymlaen a'r sesiwn gyntaf i ddechrau am 13:00yh.

Share with friends

Date and Time

Location

Coleg Cambria – Deeside

Kelsterton Road

Connah's Quay

CH5 4BR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved