Free

Tomorrow’s Global Citizens / Dinasyddion Byd-eang y dyfodol

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bangor University

Prif Adeilad y Celfyddydau LR4 / Main Arts LR4

Event description

Description

Fel gweithwyr y dyfodol, bydd y seminar hon yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth o bwysigrwydd cynaliadwyedd gan eich arfogi chi gyda’r sgiliau sylfaenol i wneud, cyfathrebu a chyfiawnhau penderfyniadau; a fydd yn y pen draw yn eich galluogi i ddod yn ddinasyddion byd-eang, bydd cyflogwyr yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi. Mae'r rhain yn sgiliau 'meddal' sydd yn dod yn gynyddol bwysig i sefydliadau a busnesau yn lleol, cenedlaethol ac yn rhyngwladol. Wrth i’r gystadleuaeth gynyddu ac wrth i’r busnesau weithredu ar lefel rhyngwladol, bydd y gallu i ystyried canlyniadau tymor hir o benderfyniadau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yn rhoi mantais gystadleuol i chi.

As workers of the future, this seminar will help you develop an understanding of the importance of sustainability whilst equipping you with the basic skills to make, communicate and justify decisions; ultimately enabling you to become global citizens employers will recognise and value. These ‘softer’ skills are becoming increasingly important to organisations and businesses locally, nationally and internationally. As competition increases and businesses operate internationally, being able to consider the long term consequences of decisions economically, socially and environmentally will give you a competitive edge.

Share with friends

Date and Time

Location

Bangor University

Prif Adeilad y Celfyddydau LR4 / Main Arts LR4

Save This Event

Event Saved