Sales Ended

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for your interest in this event, if you would like further information on the Social Co-operation Forum or Care to Co-operate please contact Gemma Murphy: gemma.murphy@wales.coop

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for your interest in this event, if you would like further information on the Social Co-operation Forum or Care to Co-operate please contact Gemma Murphy: gemma.murphy@wales.coop
Event description

Description

Social Co-operation Forum

Networking event for people interested in co-operation and the Social Services and Well-being Act

Friday 31st March

12.15 pm through to 2pm (Light lunch served at 12.15pm)

Conwy Business Centre

Junction Way, Conwy LL31 9XX

In addition to great networking we’ll be highlighting ‘tools for co-operation’

Speakers include Adrian Roper, Cartrefi Cymru Co-operative and Donna Coyle, Wales Co-operative Centre / Care to Co-operate

NB At 2pm the Social Co-operation Forum will hold its formal meeting. All people are warmly welcomed to attend.

Fforwm Cydweithredu Cymdeithasol

Digwyddiad rhwydweithio i bobl sydd â diddordeb mewn cydweithredu a’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.

Dydd Gwener 31 Mawrth

12.15pm i 2pm (gweinir cinio ysgafn am 12.15pm)

Canolfan Busnes Conwy

Lôn y Gyffordd, Conwy LL31 9XX

Yn ogystal â chyfleoedd rhwydweithio ardderchog, byddwn yn rhoi sylw i ‘offer ar gyfer cydweithredu’.
Bydd siaradwyr yn cynnwys Adrian Roper, Cydweithrediaeth Cartrefi Cymru a Donna Coyle, Canolfan Cydweithredol Cymru / Cydweithredu i Ofalu.

Sylwer, am 2pm bydd y Fforwm Cydweithredu Cymdeithasol yn cynnal cyfarfod ffurfiol. Mae croeso i bawb fynychu.

Share with friends

Date and Time

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved